Národ.sk Aktivity SNJ Popierači trianonu neprešli
Popierači trianonu neprešli PDF Tlačiť E-mail
Slovenská národná jednota - Aktivity SNJ
Napísal SNJ   
10.06.2010 08:24

Dňa 4. júna 2010 sa v slovenskom Komárne na uskutočnila pri príležitosti 90. výročia podpísania trianonskej mierovej zmluvy konferencia, venovaná tomuto pre náš národ významnému výročiu. Zúčastnili sa jej aj členovia SNJ a jej priaznivci. Po ukončení konferencie sa jej účastníci peším pochodom cez mesto presunuli na dunajský most, na miesto, kde stála ešte nedávno colnica, a kde stredom toku Dunaja bola v roku 1919 vytýčená slovensko - maďarská hranica.

Stalo sa tak po prvýkrát v histórii, pretože južná slovenská hranica nebola nikdy určená, slovenské osídlenie v 9. storočí siahalo hlboko do súčasného Maďarska, po celej Panónii. Až vpád kočovných Maďarov v 896 roku znamenal usídlenie sa týchto kmeňov v Panónii a pozvoľný vznik Uhorska, v ktorom Maďari vždy tvorili menšinu, čo ich priviedlo k bizarnému záveru - potrebe pomaďarčenia slovanského Uhorska.

To prirodzene viedlo k odporu a odstredivým tendenciám či už u Slovákov, Srbov, Rumunov či Rusínov. Preto rozpad Uhorska po prvej svetovej vojne bol len prirodzeným dôsledkom krutej maďarizačnej politiky. Maďari sa ani po 90-tych rokoch s týmto nevyrovnali a ako svedčia aj volebné výsledky, veľká väčšina maďarskej spoločnosti túži po obnove Uhorska (v ich ponímaní Veľkého Maďarska). Nepýtajú sa však na názor ani svojich maďarských menšín žijúcich v susedných štátoch, ktorí by len sotva boli ochotní sa pričleniť ku krachujúcemu Maďarsku.

Veľa sa hovorí o tom, že Maďarsko bolo obrané o územia, kde etnicky žilo vo väčšine maďarské obyvateľstvo. Tu je potrebné podotknúť, že napr. na Slovensku ide o pomaďarčené obyvateľstvo, o čom svedčia priezviská, ktoré sa zachovali dosiaľ a dosvedčujú slovenský, resp. slovanský pôvod ich nositeľov. Aj Slovensko by mohlo nariekať, že Trianonom prišlo o rozsiahle územia historickej Panónie, Balatonu, či Dolnej zeme - Banátu i Báčky, kde dosiaľ žije veľký počet slovenského obyvateľstva. Len v Maďarsku po roku 1919 ostalo žiť vyše 400 000 obyvateľov slovenskej národnosti, v súčasnosti z nich už je len torzo.

Na slovensko - maďarských hraniciach bol odhalený pamätník Trianonu, aby bol už o niekoľko dní zničený údermi kladiva prívržencom krajných maďarských šovinistických a expanzionistických hnutí. Aj to svedčí o tom, kto si praje aké spolunažívanie a aký je postoj k mierovým zmluvám. Zaujímavé je, že médiá nespustili hysterický krik, ako je to obvykle. Asi preto, že skutok smeroval proti slovenským záujmom a proti tým je potrebné pracovať. Aktivita s odhalením pamätníka ale zabránila prívržencom či už JOBBIKu, 64 žúp a podobných šovinistických hnutí preniknúť do Komárna, kam sa chystali nariekať nad "trianonskou krivdou". Po homosexuáloch v Bratislave, možno povedať, že ani podobne orientovaní jedinci spoza hraníc vďaka odporu ku ktorému sa pripojila i SNJ - neprešli.

Členovia SNJ poskytujú rozhovor českým a rakúskym novinárom

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images