Národ.sk Aktivity SZT
Aktivity SZT
Dni panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia 2014 PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal Admin   
23.07.2014 20:32

Spoločnosť pre zachovanie tradícií usporiada v dňoch 21. júla – 28. júla 2014 dvanásty ročník Dní panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia, na ktoré sú všetci srdečne pozvaní.

Program

21. júl – pondelok
16.00 Slávnostné otvorenie pri pamätnej skale Rastislava
18.00 Moje Slovensko - kultúrny program - areál SZT

22. júl – utorok
16.00 12 rokov činnosti SZT - vernisáž výstavy - areál SZT
18.00 Láska k rodnej vlasti - kultúrny program - areál SZT

23. júl – streda
15.00 Maľovaný stredovek - deň výtvarnej tvorby detí - areál SZT
17.00 "Spievame spolu" hudobný program - areál SZT

24. júl – štvrtok
14.00 Ako maškrtili v stredoveku - sladká súťaž detí - areál SZT
15.30 Piesne pre deti - hudobný program - areál SZT

25. júl – piatok
15.00 Seminár "Slovenský národ a jeho dejiny" - areál SZT
17.00 "Náš slovenský národ - hudobný program - areál SZT

26. júl – sobota
10.00 Poézia pod lipami - chodník k Morovej kaplnke
15.00 Odevy stredoveku, alebo „ako sa obliekalo" - areál SZT
17.00 "Kto pravdu má rád... - hudobný program - areál SZT

27. júl – nedeľa
11.00 Slávnostná sv. omša
12.30 Záverečný ceremoniál - pri pamätnej skale Rastislava

V prípade otázok k programu volajte 0907/749137

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt
 
Pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal Admin   
30.04.2014 07:56
Pozývame Vás na slávnostné otvorenie hudobného leta z príležitosti 300. výročia vysvätenia morovej kaplnky v Hronskom Beňadiku, dňa 3. mája 2014.

Program sa začne o 10.00 hodine na rytierskom hrade v Hronskom Beňadiku. V bohatom programe budú hosťami hudobného skladateľa a básnika Stanislava Pánisa umelecké súbory z Hronského Beňadika, Kozároviec, Novej Dediny, Čaky a Nitry.

V programe detskej recitácie básní Stanislava Pánisa vystúpia Rastislava Horvátová, Bibiana Puková a Anička Kadlecová

Špeciálnym hosťom otvorenia hudobného leta bude známy hudobný umelec Ján Greguš so svojim pripraveným programom.

Súčasťou programu bude spoločný sprievod cez obec za spevu kresťanských piesní na svätú omšu, ktorá sa bude konať v Katedrále v Hronskom Beňadiku, pri príležitosti 300. výročia vysvätenia morovej kaplnky, ktorú bude celebrovať nitriansky biskup, J.E. Mons. Viliam Judák.

Po svätej omši pokračuje program slávnostným banketom s občerstvením a osviežením sa pre všetkých prítomných hostí v rámci slávností. Slávností sa zúčastnia aj kandidáti na poslancov do európskeho parlamentu za Kresťanskú Slovenskú Národnú Stranu, ktorí radi odpovedia na vaše zvedavé otázky.

Občerstvenie zabezpečuje reštaurácia Kohút z Nitrianskeho Rudna v spolupráci so známym slovenským cukrárom Jurajom Gomorym z obce Plavé Vozokany.
Pozvánka
 
Vinobranie a remeselnícke trhy PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal Admin   
19.09.2013 07:08

Obec Hronský Beňadik a Spoločnosť pre zachovanie tradícií Vás pozývajú na "Vinobranie a remeselnícke trhy", ktoré sa uskutočnia dňa 21.9.2013 (sobota)

Program


13:00 Svätá omša - požehnanie plodov zeme (celebruje vdp Václav Kocian)
koncert Jána Greguša a Stanislava Pánisa


15:00 Slávnostné otvorenie
folklórna skupina Delinka
folklórna skupina z Obýc - Drieňovanka
zábavná skupina Eminent
skupina sv. Bavona - ukážky sokoliarskeho lovu


18:00 tanečná zábava - Mýtne námestie


19:00 koncertný program „Matka zem“ - Hradné nádvorie SZT

V prípade otázok k programu volajte 0907/749137

 
Dni panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia 2013 PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
24.06.2013 16:40

Spoločnosť pre zachovanie tradícií usporiada v dňoch 1. júla – 7. júla 2013 jedenásty ročník Dní panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia, na ktoré sú všetci srdečne pozvaní.

Program

1. júl – pondelok
16.00 Slávnostné otvorenie pri pamätnej skale Rastislava
18.00 "Naša matka zem" - kultúrny program - areál SZT

2. júl – utorok
16.00 11 rokov činnosti SZT - vernisáž výstavy - areál SZT
18.00 Moje Slovensko - kultúrny program - areál SZT

3. júl – streda
16.00 Seminár "Sloveni a ich obohatenie európskej kultúry"
18.00 Je nádherné mať vlasť - kultúrny program - areál SZT

4. júl – štvrtok
14.00 Maľovaný stredovek - deň výtvarnej tvorby detí - areál SZT
15.00 Ako maškrtili v stredoveku - sladká súťaž detí - areál SZT
16.30 "Spievame spolu" hudobný program - areál SZT

5. júl – piatok
10.00 Seminár ku knihe „Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo"
14.00 Kultúrny program - Mýtne námestie a areál SZT

6. júl – sobota
10.00 Poézia pod lipami - chodník k Morovej kaplnke
15.00 Odevy stredoveku, alebo „ako sa žilo" - areál SZT
18.00 Hudobný program - areál SZT

7. júl – nedeľa
10.30 Slávnostná sv. omša a koncerty zborov „Glória" z Nitry a „Zvony" z Vojvodiny - katedrála kláštora
12.30 Záverečný ceremoniál - skala panovníka Rastislava
17.00 Hudobný program na upevnenie priateľstva - areál SZT

V prípade otázok k programu volajte 0907/749137

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov:

 
Pozvánka na prednášku B. Michalku 21. 04. 2013 v Rodnom dome prezidenta Tisu v Bytči PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal Igor Cagáň   
13.04.2013 09:37
 
Pozvanie na pripomienku 125. výročia narodenia sa mučeníka Jozefa Tisa PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal Igor Cagáň   
01.10.2012 07:31
alt

Práca. To je slovo z piatich písmen, pod plášťom ktorého sa spájajú mnohí, aby vykonali dielo za všetkých. Práca, tá je intenciou, duchom tohto diela, ktoré sa pracovaním privádza na svet.

V Rodnom dome prezidenta Tisa vo Veľkej Bytči v posledných mesiacoch privádzali mnohí dobrovoľníci na svet dielo svojou obetavou prácou, za ktorou prichádzali do Bytče z Prešova, Žiliny, Nových Zámkov, Nitry, Vranova nad Topľou, Košíc, Stropkova, Hurbanova, Martina či Terchovej.

Toto dielo, ale najmä jeho duch – odvedená práca – majú sa dať na oltár mučeníka viery a národa slovenského, Jozefa Tisa v deň 125. výročia jeho narodenia. To pripadne na sobotu 13. októbra 2012. S úderom dvanástej hodiny budú mať robotníci na poli národa možnosť sa symbolicky postaviť na stráž vodcovi, blížnemu a Kristovi. Tak sa môžu s konečnou platnosťou mnohí mladí z prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže rozhodnúť pre smer svojej ďalšej práce inšpiráciou ideami katolicizmu, ktoré mučeník Jozef svojím životom bol napĺňal.

Náš nepriateľ, vonkajší i vnútorný, bojí sa nášho dedičstva, odkazu našich veľkých mužov, strachuje sa, že v ich práci budeme pokračovať, lebo vie, že načatá práca našich dedov na poli obrody národa, je pluhom Všemohúceho rozrývajúcimi i tie najtvrdšie skaly a balvany, ktoré nám on stavia do cesty.

Zodpovednosťou nás, mladých, je nastúpiť do záprahu tohto ťarbavého a ťažkého pluhu našich predkov a pokračovať podľa svojich možností a síl v rozrývaní hrudiek zla, chumáčov cicavej buriny a znôšok staronových prekážok, aby na poli národa mohla znovu raz rozkvitnúť zdravá a úplná slovenská rodina zo slovenského muža a slovenskej ženy v slovenských mestách a dedinách na slovenskej zemi v úplnej a jedinej odovzdanosti Najvyššej mravnej autorite – Bohu.

Naša odovzdanosť Všemohúcemu sa realizuje nielen našou účasťou v Cirkvi, ktorá je predovšetkým mystickým telom Kristovým, ale i našou účasťou v národe, ktorý je spolu s ostatnými národmi stálym mäsitým a kostnatým ústrojenstvom tohto mystického tela Kristovho. Národ tak dáva do služieb ducha telo svojej masy, svoje údy a svaly, svoj potenciál, aby týmito údmi na rôznych úrovniach Kristov duch hýbal a konal v dejinách spásy, za vedomej mravnej účasti príslušníkov národov.

To, čo živí údy a svaly, dáva duchu moc pôsobiť vo svete viditeľných vecí, teda, ak uživíme koncept národa ako organickej súčasti Vyššieho plánu i v dvadsiatom prvom storočí, zmocníme ducha, aby konal v zmysle svojich ideí, aby skrz nás napĺňal Slovo.

Dnes sme smutným svedkom posvätnosti tejto logiky, keď sú údy a svaly bez živín odumierajúcimi národmi, chátrajúcimi mäsitými a kostnými telami, v ktorých však duch nezomiera, iba tleje, ale bez našej mravnej účasti, nášho vedomého zvolenia, nemá moc pôsobiť plnou silou vo svete viditeľných vecí. Všemohúci nám dal totiž slobodnú vôľu rozhodnúť sa, či jeho ducha pri našej plnej sile a pri našom plnom vedomí vo svete budeme napĺňať alebo nie. A preto pyšný diabol skrz svojich poslov oslabuje náš národný organizmus, aby, keď prijmeme Krista, boli sme slabí v boji za neho, aby jeho zostupujúci duch nachádzal iba podvyživené národné telá, neschopné chopiť sa mečov a prekrížiť nimi cestu zlu.

Kristus však už nad nákazou zla zvíťazil – tak ho nasledujme!

Pracujme teda na sebe a v okolí na ešte väčšiu Božiu slávu, nech stužíme a zocelíme slovenský národ pre boj za drevo dvojkríža, ktoré sa stalo Kristovou obetou symbolom nadčasového víťazstva života nad smrťou vo večnosti.

 
Dni panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia - Týždeň stredoveku 2012 PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
23.06.2012 11:24

Spoločnosť pre zachovanie tradícií, v spolupráci s obcou Hronský Beňadik usporiada v dňoch 2. júla – 8. júla 2012 desiaty ročník Dní panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia - Týždeň stredoveku, na ktoré sú všetci srdečne pozvaní.

Program

Plagát

2. júl – pondelok
16.00 Slávnostné otvorenie a odhalenie pamätnej tabule panovníkovi Rastislavovi
18.00 "Naša matka zem" - kultúrny program

3. júl – utorok
16.00 10 rokov činnosti SZT - vernisáž výstavy
18.00 Moje Slovensko - kultúrny program

4. júl – streda
16.00 Seminár "Zabudnutý kráľ Rastislav a jeho dielo"
18.00 Je nádherné mať vlasť - kultúrny program

5. júl – štvrtok
14.00 Maľovaný stredovek - deň výtvarnej tvorby detí
15.00 Ako maškrtili v stredoveku - sladká súťaž detí
16.30 "Spievame spolu" hudobný program - vyhodnotenie

6. júl – piatok
19.00 Slávnostný koncert - kláštorné nádvorie
20.30 Divadelné predstavenie "Pripočítali sme sa k národom veľkým" - kláštorné nádvorie

7. júl – sobota
10.00 Poézia pod lipami - chodník k Morovej kaplnke tekovskej župy
14.00 Kultúrny program venovaný starostom obce - hlavné námestie

8. júl – nedeľa
11.00 Slávnostná svätá omša a koncert speváckeho zboru "Glória" z Nitry - katedrála kláštora
12.00 Záverečný ceremoniál - skala panovníka Rastislava

V prípade otázok k programu volajte 0907/749137

 
Pozvanie do gotickej perly Pohronia PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
16.04.2012 17:01
Spoločnosť pre zachovanie tradícií Vás pozýva do Hronského Beňadika na prehliadku gotickej katedrály, ktorá je súčasťou kláštorného komplexu. Dnešnú podobu získal tento architektonický skvost, po stavebných úpravách od čias Veľkoslovenskej ríše panovníka Rastislava po koniec 19. storočia. Svojou prírodnou scenériou bola táto časť Pohronia priam predurčená k udalostiam, ktoré sa tu odohrali od čias Rímskej ríše až po novodobé dejiny 20. storočia. Pri návšteve Hronského Beňadika je pri kaplnke nádherný pohľad na Slovenskú bránu, kde po zázračnom daždi museli ukončiť svoje ťaženie týmto smerom rímske vojská na čele s cisárom Marcom Auréliom.

Kláštorný komplex je spojený s množstvom historických udalostí, ako je udelenie majetkov kráľom Gejzom I, prestavby za čias Ľudovíta Veľkého, darovania relikvie Kristovej krvi Matejom Korvínom, tureckých nájazdov a iných legendami opradených dejín. Zaujímavosťou Hronského Beňadika sú i vínne pivnice vytesané do kameňa, ktoré v časoch tureckej pohromy na našom národe slúžili ako úkryt. V obci je v dnešnej dobe postavený kamenný hrad v stredovekom štýle v ktorom počas roka usporiada Spoločnosť pre zachovanie tradícií rôzne podujatia.

V prípade záujmu je možné zabezpečiť pre návštevníkov celodenný program podľa požiadavky. Bližšie informácie o zabezpečení prehliadky katedrály, ubytovania, stravovania, koncertného vystúpenia „Moja vlasť Slovensko“ a pod. na tel. č. 0907 749 137, 0905 561 345, 0907 324 010.

Pre pozretie ponuky pre seniorov kliknite tu

Pre pozretie ponuky pre žiakov kliknite tu

 
Procesia za duchovnú obnovu slovenskej rodiny PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal Igor Cagáň   
13.03.2012 00:03

alt

Procesia a sprievodné podujatia sa konajú z príležitosti 73. výročia vzniku Slovenskej republiky ako kresťanského štátu. Viac informácií na: 0918 73 12 13, Táto e-mailová schránka má aktivovaný spam filter, na prezretie je potrebný aktivovaný Javascript. , nájdete nás aj na Facebook-u a propagačný materiál k akcii vo formáte .pdf stiahnete zas tu.

Čítajte viac...
 
Dni panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia - Týždeň stredoveku PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
28.06.2011 09:38

Spoločnosť pre zachovanie tradícií, v spolupráci s obcou Hronský Beňadik usporiada v dňoch 4. júla – 10. júla 2011 Dni panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia - Týždeň stredoveku, na ktoré sú všetci srdečne pozvaní.

Program

Plagát

Čítajte viac...
 
Dni panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia - Detský stredovek PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
28.06.2011 08:12

Spoločnosť pre zachovanie tradícií, v spolupráci s obcou Hronský Beňadik usporiadala v dňoch 1. júla – 3. júla 2011 Dni panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia - Detský stredovek.

Program

Plagát

Čítajte viac...
 
Ponuka tričiek s logom SZT PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
18.10.2009 09:26

Spoločnosť pre zachovanie tradícií ponúka záujemcom tričká s logom Spoločnosti pre zachovanie tradícií. Tričká sú vo veľkostiach M, L, XL a XXL a sú bielej farby. Cena je len 5 Euro (150, 63 SKK) za tričko, čo zahŕňa výrobné náklady + poštovné. V prípade záujmu pošlite vašu adresu s požadovanou veľkosťou trička na e-mail: Táto e-mailová schránka má aktivovaný spam filter, na prezretie je potrebný aktivovaný Javascript. alebo na číslo 0944 130 288. Osobne si uvedené tričká môžete zakúpiť v Turisticko-informačnom centre, Pod kláštorom 205, 966 53 Hronský Beňadik.

 
Bez komentára PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
07.12.2008 17:18

Dňa 1. decembra 2008 bolo vydané rozhodnutie podpísané samotným ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom (nominant Smer-SD), v ktorom zamietol rozklad proti protiprávnemu zákazu verejnej zbierky organizovanej Spoločnosťou pre zachovanie tradícií na vyrobenie a osadenie sochy staroslovenskému panovníkovi Rastislavovi a na obnovu rodného domu prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Z rozhodnutia, prečo zbierku Ministerstvo vnútra SR zbierku zakázalo vyberáme:

Čítajte viac...
 
5. ročník Dní panovníka Rastislava PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
23.07.2007 21:56

V dňoch 5. až 8. júla sa v Hronskom Beňadiku uskutočnil už 5. ročník Dní panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia, ktorý zorganizovala Spoločnosť pre zachovanie tradícií a Turisticko – informačné centrum Hronský Beňadik. Po zmene na poste starostu v minuloročných komunálnych voľbách, sa v tomto roku žiaľ nedalo už počítať s podporou zo strany obce. Napriek tomu, aj keď v skromnejšom prevedení ako po minulé roky, sa vydaril i 5. ročník.

Čítajte viac...
 
4. ročník Dní panovníkia Rastislava PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
23.07.2006 21:38

V dňoch 30. júna až 2. júla 2006 sa v Hronskom Beňadiku uskutočnil už 4. ročník Dní panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia (ďalej len Dni panovníka Rastislava), ktoré organizovala Spoločnosť pre zachovanie tradícií v spolupráci so slávnym stredovekým mestom Hronský Beňadik, ktoré si zároveň pripomínalo 931. výročie vzniku. Otvorenie dní panovníka Rastislava bolo načasované na 10 hodinu 30. júna 2006 a vzápätí pokračovalo vernisážou umeleckých diel majstra Mikuláša Klimčáka v otvorenej galérii Hronskobeňadickej katedrály. Od 16 hodiny boli na námestí prezentované tradície regiónu Slovenskej brány a Pohronia. Deň vyvrcholil prednáškou v miestnom Dome kultúry na tému Politické a kultúrne formovanie Slovenov v stredoveku s prihliadnutím na strategickú dôležitosť Slovenskej brány.

Čítajte viac...
 


Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images