Národ.sk Aktivity SZT Bez komentára
Bez komentára PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
07.12.2008 17:18

Dňa 1. decembra 2008 bolo vydané rozhodnutie podpísané samotným ministrom vnútra SR Róbertom Kaliňákom (nominant Smer-SD), v ktorom zamietol rozklad proti protiprávnemu zákazu verejnej zbierky organizovanej Spoločnosťou pre zachovanie tradícií na vyrobenie a osadenie sochy staroslovenskému panovníkovi Rastislavovi a na obnovu rodného domu prezidenta Dr. Jozefa Tisu. Z rozhodnutia, prečo zbierku Ministerstvo vnútra SR zbierku zakázalo vyberáme:

„K námietkam podaným v rozklade je potrebné uviesť, že zákon bližšie nešpecifikuje dôvody, ktoré môžu viesť k zrušeniu rozhodnutia o povolení zbierky. Musí však ísť o dôvody pre ktoré by sa povolenie nemohlo vydať. Ako vecne príslušný odvolací správny orgán ... som preskúmal rozkladom napadnuté rozhodnutie ako aj konanie, ktoré prechádzalo jeho vydaniu v celom rozsahu. Dospel som k právnemu záveru, že napadnutým rozhodnutím nebol porušený zákon, a preto nie sú dôvody na jeho zmenu alebo zrušenie. Podmienka zrušenia rozhodnutia je splnená pri posudzovaní verejnoprospešnosti účelu verejnej zbierky... nakoľko ide o kontroverznú osobu, za ktorú je Dr. Jozef Tiso považovaný a médiá ako aj verejnosť ho nevníma pozitívne, vo vzťahu k verejnoprospešnosti účelu zbierky by táto bola neodôvodnená a naviac, rodný dom Dr. Jozefa Tisa nie je zahrnutý medzi kultúrne pamiatky ani nemá štatút múzea, na účel ktorého sa mala okrem iného verejná zbierka organizovať. ...nie je dôležité, či skutočnosti, pre ktoré by sa verejná zbierka nemohla povoliť existovali v čase rozhodovania alebo k nim došlo až následne. Relevantné je, že takéto skutočnosti existujú v čase zrušenia povolenia. Z týchto dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.“

Róbert Kaliňák, minister vnútra

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images