Národ.sk Aktivity SZT 5. ročník Dní panovníka Rastislava
5. ročník Dní panovníka Rastislava PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Aktivity SZT
Napísal SZT   
23.07.2007 21:56

V dňoch 5. až 8. júla sa v Hronskom Beňadiku uskutočnil už 5. ročník Dní panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia, ktorý zorganizovala Spoločnosť pre zachovanie tradícií a Turisticko – informačné centrum Hronský Beňadik. Po zmene na poste starostu v minuloročných komunálnych voľbách, sa v tomto roku žiaľ nedalo už počítať s podporou zo strany obce. Napriek tomu, aj keď v skromnejšom prevedení ako po minulé roky, sa vydaril i 5. ročník.

Slávnostné otvorenie 5. ročníka Dní panovníka Rastislava bolo 5. júla 2007, teda na sviatok Svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda, o 15 h pri pamätníku predkov - Rastislavovej skale. Po ňom nasledovala v blízkej gotickej katedrále slávnostná gréckokatolícka svätá omša celebrovaná vladykom Jánom Babjakom, SJ, prešovským eparchom. Gréckokatolícka omša bola odslúžená v staroslovienčine, čím bola dokonale priblížená atmosféra cyrilometodskej doby, čo bolo pre zúčastnených obrovským zážitkom. Po skončení svätej omše program pokračoval koncertným vystúpením umelcov Stanislava Pánisa a Miroslava Turčana v chráme.

6. júla 2007 sa potom uskutočnil výstup na skalný masív Slovenskej brány, odkiaľ je výhľad nielen na celý Hronský Beňadik a údolie Slovenskej brány, ale aj Pohronie a v prípade optimálnych podmienok vidno až 80 km vzdialenú Ostrihomskú baziliku. Tu, na tomto mieste stoja stáročné lipy – stromy a symboly Slovenov. V roku 2004 členovia Spoločnosti pre zachovanie tradícií na mieste lipy, ktorú zničil blesk, zasadili novú lipu, ktorá sa ujala a akoby symbolizovala nepoddajnosť a odolnosť Slovenov, keď dokáže prežívať v týchto drsných podmienkach. Ako každoročne, pod lipami odznela tzv. „Poézia pod Lipami“ v podaní najmladších členov SZT. V popoludňajších hodinách sa potom o návrat k stredovekej atmosfére trhov postarali remeselníci z okolia, ktorí predvádzali výkon svojich remesiel a rovnako i predávali svoje výrobky záujemcom.

O 19 h potom za účasti členov SZT a aj SDJT sa uskutočnil seminár pod názvom „Význam príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie“. Prednášku na túto tému si pripravil prof. Ján Debnár.

V skutočne obsiahlej, veľmi podrobnej a vynikajúcej prednáške oboznámil so všetkými faktami, ktoré predchádzali príchodu svätých vierozvestcov, ich pôsobenia v Rastislavovej ríši, ako aj o prekážkach, ktoré im boli kladené do cesty, a význame ich misie. Dalo by sa povedať, že počas trojhodinovej prednášky pán profesor Debnár priblížil celý životopis oboch vierozvestcov. Stalo sa tak v čase, keď sa isté kruhy podujali spochybňovať vôbec existenciu misie solúnskych bratov a vydávať ju za legendu, nemajúcu reálny podklad. Prof. Debnár vo svojej prednáške dokázal vyvrátiť tieto jedovaté tvrdenia od základov.

Sobota 7. júla je už tradične venovaná oboznamovaniu sa so životom vinohradníkov s následným putovaním po viniciach, spojená s ochutnávkou hronskobeňadických vín. Vrcholom putovania po pivniciach je menovanie kráľovského vincúra, ktorým sa po zložení slávnostnej prísahy a pasovaní na tento rok stal Štefan Beňuš, ktorý tak vystriedal minuloročného kráľovského vincúra Alojza Bicku.

Príjemným spestrením bola i miestna skupina „kláštorných lukostrelcov“, ktorá predviedla svoje strelecké umenie a takisto umožnila záujemcom vyskúšať si streľbu z lukov na cieľ. V príjemnej atmosfére za sprievodu ľudovej hudby zo Šurian sa podával guláš a zábava pokračovala do neskorých nočných hodín.

8. júla po skončení Svätej omše sa uskutočnil ďakovný ceremoniál pri tzv. Rastislavovej skale, na ktorom predseda Spoločnosti pre zachovanie tradícií Stanislav Pánis poďakoval zúčastneným za ich účasť i pomoc pri organizovaní 5. ročníka Dní panovníka Rastislava a jeho múdreho rozhodnutia, čím ich ukončil. Plný zážitkov a prísľubu účasti a organizovania ďalšieho ročníka sa potom zúčastnení rozišli. Je dobré, že sa napriek všemožným prekážkam podarilo zorganizovať jubilejný 5. ročník. A to aj bez pomoci vedenia obce, bez akýchkoľvek finančných zdrojov z vyššieho územného celku, či Ministerstva kultúry SR, od ktorých je ako sa zdá márne žiadať akékoľvek prostriedky, čo i len minimálne, na podporu slovenskej kultúry. Vďaka patrí preto všetkým členom Spoločnosti pre zachovanie tradícií, ktorí sa aktívne zúčastnili podujatí a svojou nezištnou pomocou umožnili uskutočniť toto podujatie, ako aj všetkým dobrovoľníkom a priaznivcom.

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images