Národ.sk Básne Slovinsko - Slovenija
Slovinsko - Slovenija PDF Tlačiť E-mail
Básne
Napísal Ján Slanský   
02.03.2010 15:30

Nablízku nevšedná, vznešená – slovanská zem leží,

na slnečnej strane južných Álp, kde vrch Triglav sa veží,

zem zázračných jazier, obrobených polí, tônistých lesov,

krasových brál, tajomných jaskýň, prímorských útesov,

tá zem srdcu Slováka je horlivo blízka,

aj tu sa hojdala spoločných predkov rodná kolíska...

Už v dobe kamennej osídlila jaskyne cháska človečia,

v nich pamiatky večité bohatstvo kultúry dosvedčia:

nálezy pracovných nástrojov – doba predkami premostená,

medzi nimi najstarší hudobný nástroj – flauta kostená.

Tisíc rokov pred Kristom dunia Keltské kmene buričské,

s miestnym obyvateľstvom združení založili kráľovstvo Norické.

Stoosemdesiaty prvý rok pred Kristom sa píše,

proti vpádu barbarov, na obranu svojej ríše

Rimania zriadili kolóniu pri Terstskom zálive,

neskôr obsadili celé Norické kráľovstvo žialivé,

vybudovali cesty, nejedna základňa pre vojenskú posádku sa belie,

na miestach tých sa neskôr vyvinuli mestá Ľubľana, Ptuj, Celje,

súvisle osídlili Sloveni zem túto Božieho dľa práva

vo východných Alpách, v údoliach riek Mura, Sáva a Dráva,

chovali dobytok a poľnohospodárske pestovali plodiny,

bez triednych rozdielov – žili sťa v súžití jednej rodiny,

svojho vodcu menovali iba v dobách nebezpečných,

o ich mierumilovnosti svedčia dejiny obrán nekonečných,

že alpskí a podtatranskí Sloveni – to história známa:

spolu odrážali avarské útoky pod vedením kráľa Sama.

V roku 748 Franskou ríšou vnútené tej zemi vodcovstvo,

v 9. storočí panovník Koceľ vytvoril Slovinské kráľovstvo,

cez ktoré Cyril a Metod do Ríma šli chvatne,

keď predtým zastavili sa u Koceľa v Blatne.

Okolo roku 900 do slovinskej vpadli vlasti

Staromaďari ukrutní v dobývačnej slasti,

uvažovali postupovať ďalej, no zhatali im cesty

vojská slovinské a franské rozhodnými gesty.

Dlho v monarchii Rakúskej sa Slovinsko čupí, no v 1918-om roku

nádejne vykročili Slovinci po srbskom a chorvátskom boku

do kráľovstva neskôr zvaného aj Juhoslávia,

no v 2. svetovej vojne ponorení do bezprávia,

rozdelení medzi tlamu Nemecka a pazúry Itálie,

po vojne sa šíri vôňa znovuzrodenej bielej ľalie,

včlenili sa do novej Juhoslávie vo federálnom zväzku

a budovali socializmus bez boľševického lesku.

V 1991 roku rozvili sa ľalii lupene k slncu nezávislosti,

nás o dva roky tiež pohladilo lúčmi čakajúc, kto nás premostí,

veď hriechom je nespájať rozťaté cirkvi údy,

hoc ortiele by nad nami vyniesli neslovanské súdy,

kto zbrataným zabráni podať si ruky?

Snívať v objatí – kým dotíšia sa muky...

Zjednotenia žiadosti predložme vládam – či nie je dosť známe,

že tak veľa spoločného – vlastní bratia máme:

reč podobnú, povahu družnú, pravú vieru – z jedného sme rodu,

zaraďme sa vo zväzku konfederačnom do chmúrnych dejín chodu.

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images