Národ.sk Básne Memento z juhu
Memento z juhu PDF Tlačiť E-mail
Básne
Napísal Tomáš Bičkoš   
03.09.2009 18:42

Za slávy Veľkej Moravy – Slovenska starého,

turkotatárske prišli kmene z diaľav sem,

s mysľou krutého lotra zlodejského,

pustošili všetko, pálili, zdrancovali našu zem!

Na základoch štátnosti, vyspelosti Slovenov,

kráľovstvo uhorské budované,

spoločný štát nový s prevahou Slovanov,

tak rovnosti národov právo zväčša zachované.

Bolestné ale neskôr nastali utrpenia doby,

nemilosrdne Aziati chopili sa moci!

Národy uvrhli pôvodné do ťažkej poroby,

na nás dlho bremeno otrocké, jak šero noci...

Triumfálny slobody deň zažiaril napokon,

nad Slovákmi strápenými slnka jas,

nestalo sa, čo chcel vrah – náš skon,

tiahne teda zlovestný z juhu opäť mráz!

Republiku po zrode v okamihu napadli,

slobody sa krutovládstvo bálo,

lež v pýche podlostí svojich na kolená padli,

ľsti spriadať neprestanú, ešte im to málo!

Úder nový po čase, náš juh celý zaujali,

vo chvíľach hrôzy Európy zatmenia,

ďalšie roky trpeli sme, ľud náš ubíjali,

snívali, že Slovákov v trosky a prach premenia!

Až Slovenska zrod, prvé novodobé samostatné,

od východu vtrhli bezohľadne šialení,

tie bandy ich surové, fašistické okupačné,

straty isté síce, no Slovenský štát ubránený!

Po vojne od zberby kraje južné oslobodené,

a oni, verní spojenci nacistov porazení!

Lenže nevezmú si nikdy poučenie,

nad skazou susedov sú ustavične v zadumení!

V tme neslobody režimu, hviezdy červenej,

príležitosť opätovne naskytla sa,

vpadli vo svite svetla vojská Zmluvy varšavskej,

tak po rokoch aj oni v tankoch tu sú zasa!

I dnes, keď Slovensko už svojbytné, slobodné,

iluzórna v nich vízia „Veľkého Maďarska“ pevne,

protislovenské ťahy mnohé ich nie náhodné,

opakujú v pretvárke svoje skutky čierne!

Maďarské politické surmujú sa vlny,

územia celej chcú zaliať Karpatskej kotliny,

za rozsiahlejšie práva ich, žaloby na všetky strany,

a v štáte u nich s hravosťou vyhladzujú menšiny!

K juhu drahej našej domoviny,

kradmé ich snaživé ruky, čo len siaha zore,

okolité v drzosti nárokujú si krajiny,

schyľujúce tmavé mračná, búrka na obzore!

Karpatská kotlina – Maďarstva tajný kód,

pre vzkriesenie Žalára ich prosebných ód!

Postupne – najskôr autonómia,

nedočkavosťou iredenta podlá sa zvíja!

Trianon, to večná je ich zloby trauma,

historických trauma veľkých klamstiev,

pre nich táto nikdy neskončí dráma,

naďalej po cudzom žalostný čuť bude rev!

Šovinizmus odveký, tých Diablov veľká láska,

extrémizmu atmosféra husto presiaknutá,

devätnásteho storočia ideológia hnilá zostarnutá,

to pravá ich tvár, keď zhodená maska!

Hľa, neofašistov v Budínpešti gardy pochodujú,

i tu idú! Zadláviť nás, hraníc revíziu požadujú!

Bezstarostne s týmto plánom rastú až do tisícok,

bujnie zhubný nádor, deň čo deň, rok čo rok!

Tak vnímajme pozorne, zas a opäť nanovo,

varovaním pre nás ozrutným je Kosovo!

Keď neskoro bude, trpko sa spamätáme,

čo za lumpov na juhu po tisíc rokov máme!

Ducha národného zobúdzať v nás treba,

pripravení žeby sme v jednote boli,

veď nepadla náhodne sloboda z neba,

nech nám zlomoc žiadna republiku nerozpolí!

Nedajme sa biť, z juhu Peklom haniť,

vzchopme sa, seba poďme brániť!

Aby sme pradedov útrapy nemuseli zažiť,

predkov si musíme dedičstvo vážiť, strážiť!

Tí, ctiaci divokrutých odkaz Aziatov,

medzi Blatnom – Tisou, pohlcujú našich bratov!

Dopustíme to? A či s tým nič nespravíme?!

Ponechať ich napospas mienime!?!

Na nás pľujú aj tu, za našej hranice prahom,

tí falošní Európania a kresťania!

Pohanským Turulom, košútovským vrahom,

krvavým chánom pamätníky postaviť nelenia!

Stále, ani sťaby ovce v ohrade hľadíme,

kedyže v sebe odvahu zhromaždíme?!

Tie modly ohavné všetky poďme zboriť,

na ich miesta šľachetným poctu už vyjadriť!

Totiž, hrozby zvon ozýva sa opätovne,

v krajoch nížin úrodných ho počuť,

mátohu dôb temných privoláva ktosi usilovne,

na hruď Slovákov rodnú majú stálu chuť!

Nesprávne činí ten, kto ich napodobní,

nebuďme zlí, fanatickí, nenávistní ako oni,

no pri každej, domoviny našej ohrození,

buďme na boj pripravení!

Slováci, nože sa z driemot dvíhajme,

s hrobárom národov smelo sa zrátajme!

Konajme, čo naše je, my si už viac nedajme,

pamätajme – na tú hrozbu z juhu dbajme!

Azda uvrhnúť sa chceme do minula trápenia?

V dejinách poučenie, dneška skutkoch výstraha!

Rozumní a rodu hodní Vlasť brániť nelenia,

len hlupák nevníma, čo spočíva v juhu a stadiaľ číha!

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images