Národ.sk
Otvorený odkaz Georgea Friedmana Slovensku PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miroslav Šuňal   
23.06.2014 19:50
Nedávno bol v politickom týždenníku Týždeň ( 25/2014 ) publikovaný rozhovor Lukáša Krivošíka s americkým expertom na geopolitiku a zároveň šéfom súkromnej spravodajskej služby Stratfort, publicistom a autorom viacerých kníh, Georgeom Friedmanom. Interview je síce obsahovo kratučké, navyše doplnené fotografiou pána experta George Friedmana, avšak aj na tak malom priestore je stručne, jednoducho a akosi až nadradeno úprimne pánom Georgeom Friedmanom napísaný odkaz pre Slovensko v otázke bezpečnosti a bezpečnostnej politiky. Nakoľko pán George Friedman je na slovo vzatý a celosvetovo rešpektovaný odborník, jeho odpovede a úvahy týkajúce sa bezpečnosti Slovenskej republiky sú však evidentne a jednoznačne formulované podľa jeho názoru na jediného možného bezpečnostného partnera nie len na celom svete, ale už aj v celom vesmíre, ktorými sú ako inak, Spojené štáty Americké (USA).

V úvode nám odporúča zväčšiť vojenskú silu Slovenska a pridať sa tak ku krajinám ako sú Poľsko, Maďarsko a Rumunsko. Teda tie krajiny, v ktorých majú USA svoje vojensko – politické záujmy. Krajiny, ktoré sa dobrovoľne vzdali veľkej časti svojej suverenity v prospech USA. Jednou vetou však dodáva, že Slovensko na niečo také vôbec nie je pripravené. Súhlasím. Na celom svete sa po skúsenostiach z dvoch, pre milióny ľudí strašných svetových vojen, hovorí o mierovom spolunažívaní národov. Slovensko, ako priamo zainteresovaná krajina v oboch týchto svetových vojnách, je toho akýmsi príkladom, kde sa finančné zdroje používajú už nie na bezmyšlienkovité zbrojenie, v preklade rozumej na nákup amerických zbraní, ale na oveľa podstatnejšie a potrebnejšie ciele práve mierového spolunažívania. V tejto otázke Georgeovi Friedmanovi však lokajsky sekunduje v inom článku týždenníka aj Dalibor Roháč, ekonomický expert z Washingtonu, ktorý poučuje Slovensko a tvrdí, i keď ako inak, zo USA, že má byť národným záujmom Slovenska, aby sa vo vojenskej oblasti stalo zodpovedným spojencom, ktoré je ochotné investovať do bezpečnosti. Avšak o úpadku americkej ekonomiky nepovie nič. Iba tlačiť do obrovských investícií nie len Slovensko, ale aj iné krajiny sveta, pretože národným záujmom USA je získavať nové objednávky na ich zbraňové systémy a tým podporovať a oživovať ich vlastnú ekonomiku. Vráťme sa však späť k pánovi Georgeovi Friedmanovi. Je jeho veľmi pozitívnou črtou, že bol v rozhovore taký priamy, ba až úprimne otvorený. Podľa jeho slov Američania nie sú pripravený angažovať sa v krajinách, ktoré nie sú ochotné vynaložiť aj vlastné zdroje na svoju bezpečnosť. Aj vlastné zdroje, to je zaujímavý postoj. Rozumiem tomu tak, že dajte nám ( USA ) vaše zdroje, my čo získame, to vám dáme späť v podobe ďalších ( USA ) zdrojov navyše, ktoré nám však nie len v podobe vašej poslušnosti vrátite. Zvláštna matematika. Nečudujem sa však, že zo značnej časti negramotný národ USA verí takto definovanej politike. Pán George Friedman má však pravdu, s ktorou budem polemizovať minimálne, že ak nie sme ochotní brániť sa sami, prečo by nás mali brániť USA? No asi preto pán geopolitický expert, pretože sme žiaľ Bohu členmi fašizoidného vojnového spoločenstva, ktoré všetci poznajú pod skratkou NATO. A z členstva v tomto spolku vyplývajú aj také klauzuly, že v prípade ak je vojensky napadnutý ktorýkoľvek z členov tohto spolku, ostatní sú povinní mu pomôcť. A to, že USA sú podľa pána Georgea Friedmana ľahko zaangažované v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku iba potvrdzujú moje slová z úvodu, že tieto štáty sú iba bábkou v mocenských hrách USA v Európe smerom k Ruskej federácií. Americkou vojenskou geopolitickou stratégiou však bola celá východná Európa vrátane Slovenska už pred mnohými desaťročiami označená za nárazníkovú zónu v prípadnom vojenskom konflikte medzi USA a Ruskom. Práve na ruskej hranici, na Ukrajine, sa už dlhé obdobie USA pokúšajú presadiť svojich bábkových politikov, čo sa im, priznajme, aj veľmi úspešne darí. A to už od čias rozpadu ZSSR cez oranžovú revolúciu až po dnešné majdanové dni. Myslím si, že pán George Friedman by o tom vedel rozprávať dlhé hodiny. Otvorene tvrdí, že tomuto regiónu môžu pomôcť výlučne Spojené štáty. Zbystrime pozornosť. Výlučne. Už žiadne Európa, žiadne Rusko, jedine USA? Aj keď je dotyčný pán expertom, rozhľadeným človekom znalým veci, myslím si, že Rusku absolútne nerozumie. Ani nemôže aj keby chcel. Ruskej, a v kontexte aj slovanskej duši neporozumie žiaden Američan. To, že USA získavajú podporu aj v niektorých slovanských krajinách, je iba lokajskou politikou politikov danej krajiny. Vonkoncom nie názoru všetkého obyvateľstva. Slovenský velikán, národovec, spisovateľ, jazykovedec, politik, filozof a rodoľub Ľudovít Velislav Štúr, videl vo všeslovanskom zjednotení pod matkou všetkých Slovanov, Ruskou ríšou, jedinú možnú cestu záchrany a pozdvihnutia slovanských národov. A to pozdvihnutia kultúrneho, ekonomického, politického a v konečnom dôsledku obranného, čiže aj vojenského. Štúr však v tomto boji nebol osamotený. Myšlienku všeslovanskej vzájomnosti predsa presadzoval, i keď neskôr, Tomáš G. Masaryk so svojim koridorom práve zo Slovenska do slovanských krajín na Balkáne a Milan Hodža so svojim zjednoteným stredoeurópskym priestorom spoločne s Gréckom, ako kolískou filozofie a politického myslenia. V tej dobe to bola politika rozumných možných riešení proti rozpínajúcej sa politike veľmocí Veľkej Británie a USA. Čiže starosť pána Georgea Friedmana o to, že Rusko bude chcieť upevniť svoju mocenskú pozíciu aj práve pomocou Slovenska je oprávnená, avšak vrcholne neoprávnená je jeho starosť o to, koľko rusofilov by chcelo mať opäť ruské tanky na svojom území. Je humorné, že ako expert rozpráva v dnešnej jadrovej dobe o tankoch. Pán George Friedman veľmi dobre vie, že dnes sa takto vojenská geopolitika už pekných pár desiatok rokov netvorí. Vrátim sa však k myšlienke pána Georgea Friedmana. Mali by sme azda mať na slovenskom území rozmiestnené vojenské základne USA? Ako si vôbec pán George Friedman dovolil niečo také naznačiť tak arogantným, typicky americkým nadradeným spôsobom? Dokonca padá aj vyhrážka, výčitka, že Slovensko si zvyklo na myšlienku, že nám pomôže Európska únia alebo NATO, ale v skutočnosti Slovensku nepomôže nikto! Ešteže úprimnosť pána Georgea Friedmana odpoveďami naberá na dokonalej vycibrenosti a každý súdny človek si snáď teraz vytvorí svoj vlastný obraz, aj keď by bol akokoľvek presvedčený o neskonale dokonalej demokracii v USA. Jednoznačným zámerom zaangažovaní sa USA vo východnej Európe je ich dlhodobo pripravovaný útok na Rusko, ako jediného možného globálne – vojenského protivníka na svete aj vo vesmíre. Pán George Friedman dokonca v rozhovore prirovnáva Rusko k zvieraťu zahnanému do kúta, proti ktorému treba vniesť ohromujúcu silu. Pán George Friedman sa už otvorene vyjadruje o ohromujúcej sile, ktorá bude proti Rusku použitá! USA považuje pán George Friedman za dominantnú svetovú superveľmoc aj v 21. storočí, ktorá má schopnosť uchovať svoju silu a zasahovať v mieste a čase podľa toho, ako si to sami vyberú. Zasahovať kde chcú a ako si sami vyberú! Čiže už nerozhoduje Bezpečnostná rada OSN o prípadnom zásahu v mieste a čase, rozhodujú výlučne SŠA. Rovnako, ako rozhodoval na jeseň v roku 1939 Adolf Hitler s wehrmachtom. Pán George Friedman ako predstaviteľ USA si však akosi nechce pripustiť ohromnú silu Ruska a to vojenskú, ako aj ekonomickú. Na dovoz nerastných surovín odkázané USA by veľmi radi ovládli ruské ropné, plynové, uhoľné, rudné, vodné a iné zdroje. Podstatnou a nosnou myšlienkou americkej vojnovej geopolitiky bolo vždy ovládnutie Ruskej ríše. Samotným angažovaním sa USA v oboch svetových vojnách, ktoré boli mimochodom rozpútané na slovanských územiach v Srbsku a Poľsku, a na ktorých rozpútaní majú aj USA svoj nemalý podiel, bolo v pozadí záujmov USA priblížiť sa čo najviac k ruskej hranici. Ukrajina, ak to slovanské národy dovolia, bude pre USA poslednou zastávkou po získaní absolútneho mocenského a vojenského vplyvu v západnej Európe.

Keďže aj mňa pán George Friedman nazval rusofilom, nezostáva mi nič iné, len ako rusofilovi a podotýkam hlavne štúrovcovi veriť, že Rusko z tohto boja vyjde ešte silnejšie ako je doteraz. Štúrova myšlienka všeslovanskej vzájomnosti je dodnes živá, žije v srdciach a mysliach nás, ako sme boli označení, rusofilov. Tohto sa USA boja najviac. Všeslovanskej sily, zjednotených slovanských štátov, ktoré by spoločne vytvorili pre mnohých nepredstaviteľnú silu. Budem sa opakovať, ale opakovanie je matkou múdrosti. Silu kultúrnu, ekonomickú, hospodársku, vojenskú a hlavne sebestačnú. Pretože byť dnes sebestačný, je najväčšou devízou, aká môže v tomto globálnom kokakolizovanom svete byť. Nedať sa oklamať trblietavým pozlátkom, ale ísť v čele s mocným, kresťanským a kultúrne vyspelým Ruskom, je tou najschodnejšou cestou budúcnosti aj v otázke zachovania celosvetového mieru.

Miroslav S. Šuňal, autor je politológ, národný aktivista.

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images