Národ.sk Dejiny Slovenov Úloha slovenskej mládeže pri vzniku a formovaní 1.SR
Úloha slovenskej mládeže pri vzniku a formovaní 1.SR PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Ján Hodúr   
21.09.2010 15:44

O tejto problematike sa dnes málo hovorí, ale faktom zostáva, že podľa slov Dr. Tisa zohrala slovenská mládež významnú úlohu pri vzniku 1. SR. Slovenská mládež sa v týchto revolučných dňoch jednoznačne postavila na stranu slovenskej autonómnej vlády na čele s Dr. Tisom, ktorá bola počas tzv. Homolovho puču v marci 1939 zosadená prezidentom Česko – slovenska Emilom Háchom.

V týchto kritických dňoch sa J. Tiso zdržiaval v jezuitskom kláštore v Bratislave a prostredníctvom svojich spolupracovníkov vyzýval demonštrujúci ľud, aby demonštroval dôstojne, sebavedome a nikým sa nedal terorizovať. Naša mládež sa naozaj zachovala dôstojne aj napriek provokáciám zo strany českých četníkov, ktorí sa usilovali vyvolať roztržky. Tak naša národná revolúcia prebehla vcelku pokojne a po mnohých storočiach útlaku sme sa opäť mohli tešiť zo samostatnosti.

Prezident Tiso počas marcových osláv v roku 1942 nezabudol vyzdvihnúť dôležitý význam slovenskej mládeže pri vzniku a formovaní 1. SR. Ako povedal: „Slovenská mládež má byť stálou nositeľkou nových smerov. Má stvárňovať idey svojho národa.“ To však neznamená, že by sa slovenská mládež mala zriecť svojej minulosti, z ktorej vzišla, ale mala by sa usilovať preniesť kresťanské hodnoty do praktického života. Keby mládež zabudla na svoju minulosť, zabudla by na korene, z ktorých vyrástla. Keby sa však stále pozerala do minulosti, zabudla by na prítomnosť. Preto podľa J. Tisa: „mládež má hľadieť nielen do minulosti, ale musí vedieť, že je tu aj prítomnosť. Národná mládež žije s národom.“ Slovenská mládež sa po vzniku 1. SR sformovala do národnej organizácie – Hlinkovej mládeže (HM), ktorá bola pokračovateľkou skautského hnutia z obdobia 1. ČSR, ale mala kresťanský charakter.

Velitelia miestnych skupín HM vštepovali slovenskej mládeži lásku k svojmu národu, ktorá si vyžadovala prinášanie rôznych obiet. Po prevedení politickej revolúcie bolo potrebné previesť aj revolúciu ducha, revolúciu zmýšľania. Preto sa predstavitelia 1. SR na čele s prezidentom Tisom usilovali zjednotiť národ do jedného celku, aby tak obstál v ťažkých vojnových časoch. Do tejto práce sa zapojila aj slovenská mládež, ktorá poslúchala nariadenia prezidenta a vlády. Tak výraznou mierou prispela k budovaniu našej republiky, ktorá si získal uznanie svetových veľmocí.

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images