Národ.sk Dejiny Slovenov Niekoľko poznámok k Bielym légiám
Niekoľko poznámok k Bielym légiám PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Ján Hodúr   
20.03.2011 19:10

O problematike protikomunistického hnutia Biela légia vyšlo v poslednom čase niekoľko zaujímavých príspevkov, v ktorých sa autori pokúsili načrtnúť niektoré problémy, s ktorými sa stretávali príslušníci tohto hnutia v boji proti totalitnému režimu v Československu. Treba však povedať, že nie vždy sa autorom podarilo vykresliť objektívnym spôsobom obraz o Bielej légii, pretože sa opierali o málo hodnoverné pramene, pochádzajúce z čias komunizmu, ktorých účelom bolo znehodnotiť úsilie členov Bielej légie o nastolenie spravodlivejšieho spoločenského systému.

Jedným z takýchto nie veľmi úspešných pokusov o objektívny obraz Bielej légie bol príspevok z pera Ing. Juraja Bodnára pod názvom Krutý trest dostal Michal Fečo za pomoc Bielej légii, ktorý vyšiel v novembrovom čísle časopisu Svedectvo. Autor sa v tomto článku pokúsil načrtnúť činnosť miestnej skupiny Bielej légie v Nižnom Žipove, ktorá mala asi 10 členov a jej veliteľom bol Ján Presbruch. Veliteľom tejto podskupiny však nebol Ján Presbruch, ako to uvádza autor rovnomenného príspevku, ale Jozef Harvan (nie Ján Havran). Podľa archívnych prameňov mala táto podskupina vydávať protištátne letáky, rozvracať JRD a získavať spravodajské informácie.

Na začiatku článku autor uvádza, že „táto skupina bola napojená na krajského veliteľa Františka Bodnára z Krásnej nad Hornádom...“ Pre objasnenie pravdy o Bielej légii na východnom Slovensku treba povedať, že F. Bodnár bol členom Rešetkovej skupiny Bielej légie, ktorá pôsobila v obciach košického a prešovského okresu. Minárikova skupina, pod ktorú patrila aj Harvanova podskupina zase vyvíjala svoje aktivity v boji proti komunizmu v obciach sečovského a trebišovského okresu. Spojenie medzi oboma skupinami Bielej légie bolo vymyslené orgánmi ŠtB, ktoré v snahe o horlivé plnenie úloh triedneho boja proti nepriateľom ľudovodemokratického zriadenia v Československu mnohokrát zveličovali a vymýšľali fakty o skupinách Bielej légie na východnom Slovensku. V archívnych prameňoch, ani vo svedectvách pamätníkov Bielej légie som nenašiel žiadnu zmienku o tom, že by tieto dve skupiny medzi sebou spolupracovali. Výpovede Michala Feča a Márie Fečovej, o ktoré sa opieral autor uvedeného príspevku boli pravdepodobne vytvorené počas ich vyšetrovania orgánmi ŠtB a teda nemôžu mať veľkú hodnovernosť.

Takisto spojenie medzi F. Bodnárom a skupinou Púčik, Tunega, Tesár je nepravdivé, pretože títo traja menovaní boli v spojení s Jozefom Vicenom, ktorý riadil vysielanie rozhlasu Bielej légie z Rakúska a vôbec nevedeli o tom, že existujú nejaké skupiny Bielej légie na východnom Slovensku. Podľa archívnych zdrojov sa okrem Jána Minárika nepodarilo žiadnemu príslušníkovi skupín Bielej légie na východnom Slovensku dostať sa do Viedne a nadviazať spojenie s J. Vicenom.

Ďalšou mylnou informáciou v tomto príspevku je, že Presbruch a Harvan odišli do lesov a čakali na príkaz od Bodnára začať ozbrojený boj, obsadiť ONV a bezpečnosť. Je síce pravda, že obaja menovaní členovia Bielej légie sa v tom čase ukrývali v lesoch, ale preto, že im bola na stope ŠtB. Stanislav Hadač, veliteľ Minárikovej skupiny sa im snažil pomôcť utiecť za hranice, ale nepodarilo sa mu to. Po vražde dvoch príslušníkov ZNB, ktorú mal na svedomí F. Bodnár nastalo hromadné zatýkanie členov Bielej légie, medzi nimi aj menovaných J. Presbrucha a J. Harvana.

Na záver treba povedať, že hoci sa autor snažil objasniť niektoré doteraz neznáme fakty o Bielej légii na východnom Slovensku, predsa mu toto úsilie príliš nevyšlo, pretože sa opieral o málo hodnoverné zdroje, ktorých účelom bolo vytvoriť negatívny obraz o Bielej légii na Slovensku.

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images