Národ.sk Dejiny Slovenov Malá vojna a maďarský vpád spred 72 rokov
Malá vojna a maďarský vpád spred 72 rokov PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal SZT   
23.03.2011 00:36

Dňa 23. marca 1939 v ranných hodinách napadlo Maďarské kráľovstvo vtedy len 9 dňový samostatný Slovenský štát. Využilo moment, keď zo Slovenska odchádzali poslední českí vojaci do Protektorátu a slovenská armáda bola len v stave zrodu. Zákerné prepadnutie nevídanou mierou zjednotilo národ a do prvých línií pri obrane vlasti sa hlásili dobrovoľníci. Vtedajší minister národnej obrany F. Čatloš vydal už v ranných hodinách 23. marca rozkaz pplk. gšt. A. Malárovi: „Obranou a vzápätí protiútokom odpovedať na nepriateľský postup!“

Zároveň nariadil veliteľovi 5. zboru mjr. gšt. Š. Jurechovi (Trenčín) a veliteľovi 7. zboru J. Imrovi (B. Bystrica), aby z prostriedkov, ktoré majú k dispozícii, sformovali bojové jednotky a bez meškania ich odoslali A.Malárovi. Nepriateľské jednotky v tom čase postupovali v troch prúdoch: prvý prúd – peší pluk bez tankov postupoval v smere Veľké Berezné – Ulič – Starina. Druhý prúd s tankami a pancierovými vozidlami smeroval na Malé Berezné – Ubľa – Stakčín. Hlavný prúd o sile 2 peších plukov, práporu horskej pechoty, s tankami, obrnenými autami, protilietadlovým a protitankovým delostrelectvom postupoval v smere Užhorod – Tibava – Sobrance, ktoré už o 8:00 h obsadil. Druhý sled tvorili prápory pechoty, ktorých príslušníci obsadzovali obce, ničili telefónne vedenia a tabule s názvami obcí a miest. Okupanti bili a strieľali našich ľudí, napr. poštára zo Sobraniec. Po troch dňoch okupácie bol koncentračný tábor vo Varjuhapospuszte preplnený.

Okupanti sa zásobovali z obsadených miestnych zdrojov. Len z Pavloviec odvliekli 82 vagónov obilia. Naše jednotky pplk. gšt. A. Malára na pleciach ktorého ležala zodpovednosť za obranu východného Slovenska, boli bleskovo sformované z bývalých č.-s. jednotiek. Skutočný odpor začali klásť až v poludňajších hodinách. Zákerný maďarský vpád aktivizoval celé Slovensko. K asi 30 000 vojakom za krátky čas pribudlo ďalších 20 000 záložníkov z iných okresov Slovenska a ďalšie tisíce boli mobilizované z príslušníkov Hlinkovej gardy. Významným prínosom pre pozemné vojská bola letecká podpora už v prvom dni okupácie, ktorú tvorili letci zo Spišskej Novej Vsi, príslušníci II. perute 3. leteckého pluku v Piešťanoch.

Útokov a ťažkých bojov s maďarskou presilou sa zúčastnili jednotlivé roje zo 45. a 49. stíhacej letky a tiež z 12. a 13. pozorovacej letky. Rozhodujúce bolo, že naši letci majstrovstvom a odvahou kontrolovali celý úsek frontu v šírke asi 35 km a nemalou mierou prispeli k stabilizácii brániacich sa pozemných jednotiek, ktoré s odvahou a statočnosťou riedili rady útočiaceho nepriateľa. Žiaľ, riedili sa i naše rady na zemi i vo vzduchu. Už v prvý deň zahynul v leteckom súboji por. Ján Svetlák a des. Štefan Devan bol ťažko ranený. Ich osud postihol aj ďalších pešiakov a letcov.

Úspechy slovenských vojakov na fronte kompenzovalo maďarské velenie zbabelým bombardovaním Spišskej Novej Vsi dňa 24. marca 1939. Dobové správy o tom hovoria toto: „Keď letci urobili nálet, obyvateľstvo nevedelo, o čo ide. Námestie bolo preplnené ľuďmi, ktorí nevedomky pozorovali útok, domnievajúc sa, že ide o nejakú leteckú prehliadku, zatiaľ čo mesto sa otriasalo pod výbuchmi leteckých bômb. Ich účinok bol hrozný. Ostalo zabitých 12 osôb, z toho 6 civilov a 6 vojakov. Medzi civilmi sú ženy, deti a muži, zväčša robotníci. Ťažko ranených bolo 7, z ktorých 1 osoba umrela v levočskej nemocnici. Ľahko ranených bolo asi 20 ľudí. Obete barbarského leteckého útoku sú: por. Uduth, des. Mortiš, vojaci Hlucháň, Hubina, Molochovský, Martiško a Važura. Z civilných osôb sú to: Slivka, Potopa, Horváthová, Melegová, Platko a tri 4-ročné deti. Na letisku boli urobené značné materiálne škody.“

Zatiaľ čo na bojiskách zavládlo krehké prímerie, rokovala naša delegácia v zložení gen. R. Viest, A. Grantier, Š. Haššík, Š. Janšák a M. J. Zvrškovec v dňoch 27. marca až 4. apríla v Budapešti s oficiálnymi maďarskými predstaviteľmi o vzniknutej situácii a mieri. Naša delegácia trvala na tom, že uznaním štátu boli uznané i jeho hranice. Ak by ofenzíva slovenskej armády bola pokračovala i naďalej, maďarskí okupanti by boli vytlačení nielen z okupovaného územia, ale istotne i z území, ktoré uchvátili po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938. Takýto vývoj však nebol žiaduci, a preto sa Maďarsko z obavy pred takýmto vývojom obrátilo na svojich tútorov Nemecko a Taliansko. Nemecká ríša, ako hlavný mocenský prvok v európskom priestore, prinútila obe krajiny k mierovým rokovaniam. Maďarská vláda, vedomá si nadradenejšieho postavenia vo vzťahu k Slovensku, pre jej zásluhy na rozbití ČSR, dosiahla, aby obsadené územia boli pripojené k Maďarskému kráľovstvu. Slovensko tak stratilo 1897 km² územia so 70 000 obyvateľmi, z ktorých len 5000 bolo neslovenského či nerusínskeho pôvodu.

Podpísaný mier horthyovci, na potvrdenie historických skúseností, nedodržiavali a dochádzalo k častým vpádom na územie Slovenska, čo si vyžiadalo ďalšie životy, napr. v dedinke Hrašovík pri Košiciach v noci zabili finančného strážnika Majerského a jeho druha Želinského ťažko zranili. Pripomínať si toto výročie je veľmi dôležité a aktuálne, vzhľadom k prebúdzaniu a aktivizácii sa príslušníkov súčasných maďarských gárd na južnom Slovensku. Nezabúdajme, odkiaľ nám hrozí nebezpečenstvo!

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images