Národ.sk Dejiny Slovenov 90 rokov nespravodlivej zmeny hraníc
90 rokov nespravodlivej zmeny hraníc PDF Tlačiť E-mail
Dejiny Slovenov
Napísal Slavomír Hromada   
26.07.2010 19:33

Slovenské obyvateľstvo žijúce v Poľsku sa na jeho území ocitlo nedobrovoľne, na základe arbitrážneho konania po rozpade Uhorska. Toto obyvateľstvo žijúce najmä na území tzv. Hornej Oravy a Horného Spiša nemalo ani možnosť plebiscitne sa rozhodnúť, do ktorého štátneho útvaru má byť zaradené. Dňa 28.7.1920 v belgickom meste Spa arbitrážna komisia rozhodla o „kompromisnom“ ustanovení česko-slovensko-poľskej hranice, pričom sa jednalo najmä o sporné Tešínsko bohaté na nerastné bohatstvo – čierne uhlie. Napokon z Tešínska pripadlo 1269 km2 s 285 000 obyvateľmi ČSR a Poľsku 1013 km2 s 150 000 obyvateľmi. Ako kompenzáciu Poľskej strane arbitráž prisúdila z územia Slovenska 584 km2 s 25 000 obyvateľmi takmer výlučne slovenskej národnosti a to z územia kadiaľ prechádzala tisícročná hranica, územia, ktoré od 14.storočia boli súčasťou Oravskej a Spišskej župy. Celkovo prevládol názor, že Česi vymenili slovenské obce za uhlie...

Na Orave sa k Poľsku pričlenilo 15 obcí: Bukovina, Bukovina – Podskalné, Dolná Lipnica, Dolná Zubrica, Harbakúz, Hladovka, Horná Lipnica, Horná Zubrica, Chyžné, Jablonka, Orávka, Pekelník, Podvlk, Sŕnie a Suchá Hora. V roku 1924 čs. – poľská rozhraničovacia komisia pričlenila obce Hladovka a Suchá Hora k Slovensku a Dolnú Lipnicu k Poľsku. Celkovo Slovensko na Orave stratilo 389 km2 slovenskej zeme s 25 000 obyvateľmi.

Na Spiši bolo k Poľsku pričlenených 13 obcí: Čierna Hora, Dulštín, Falštín, Fridman, Jurgov, Kacvín, Krempachy, Lapšanka, Nedeca, Nižné Lapše, Nová Belá, Tribš a Vyšné Lapše. Na Spiši bolo Slovensko pripravené o 195 km2 s 9000 obyvateľmi.

Na mníchovskej dohode v roku 1938 sa „priživilo“ aj Poľsko, síce menej ako náš chamtivý južný sused, ale predsa len ukrojilo 7 obcí a niekoľko menších územných celkov o celkovej rozlohe 221 km2 s 10 000 obyvateľmi. Spravodlivosti však bolo učinené zadosť a to po 1.9.1939, kedy slovenská armáda obsadila všetky tieto nespravodlivo odňaté územné celky a obnovila hranice Slovenska na severe do podoby v akej sa nachádzali do roku 1920. Expandujúci boľševizmus však po víťaznom ťažení na základe tzv. Pražských protokolov podpísaných dňa 20.5.1945 umožnil vrátiť hranice do nespravodlivej podoby v akej ich poznáme aj v súčasnosti. A to aj napriek tomu, že obyvateľstvo Spiša a Oravy v referende 90% hlasov vyjadrili svoju príslušnosť k slovenskej domovine. V tom čase v spomínaných obciach zavládol teror, dôsledkom čoho sa 5000 obyvateľov vysťahovalo na Slovensko.

Násilnosti a tvrdá asimilácia slovenského obyvateľstva, ktoré v Poľsku zostalo však pokračovalo ďalej. Dokonca nedávno poľskému organizátorovi týchto pogromov proti slovenským obyvateľom v Zakopanom odhalili sochu! Po vzniku druhej Slovenskej republiky sme sa trestuhodne vzdali uplatnenia oprávnených nárokov na tieto územné celky. Skutočný slovenský vlastenec ich však i naďalej považuje za nedeliteľnú a odvekú súčasť Slovenska. Starostlivosť o našich krajanov v Poľsku je pritom na veľmi nízkej úrovni, slovenská vláda je k ich požiadavkám nevšímavá. Nestačí, že prístup poľských orgánov je dlhodobo ignorantský, absentuje tu slovenské školstvo, veriaci nemajú zabezpečené bohoslužby vo svojom rodnom jazyku, hoci po tom volajú už desaťročia, samotná materská krajina sa k nim stavia macošsky. Ministerstvo zahraničia sa už dlhodobo riadi doktrínou, podľa ktorej je zabezpečovanie a napĺňanie menšinových práv povinnosťou štátu, v ktorom daná menšina žije. Táto doktrína je v protiklade s praxou okolitých krajín – či už Poľska a najmä Maďarska, politika ktorých je značne orientovaná na svojich krajanov v okolitých štátoch.

O problémy našich krajanov v Poľsku neprejavila skutočný záujem žiadna doterajšia slovenská vláda. Nuž zostáva nám len veriť, dúfať a pracovať na tom, aby sa od nás nespravodlivo odňatí slovenskí bratia opäť zvítali s nami v jednej vlasti – slovenskej!

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images