Národ.sk Dobré slovo
Ťažko je odpúšťať PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ján Hodúr   
18.02.2011 12:54

Rastislavov Otčenáš VI./Jaroslav Krúpa

Otče, ako je ťažko odpúšťať vlastným hlupákom a zradcom! Zdá sa mi ľahšie milovať nepriateľa, ako brata, ktorý zradil. Viem, odpúšťanie je Tvoj zákon. Utvoril si ho aby sa svet mohol zlepšovať a aby sa ľuďom neroztrhlo srdce nenávisťou. Ako ty odpustíš tak aj tebe bude odpustené. Ak my neodpustíme, budeme mať život mizerný, budeme sa zožierať, zdravie si kaziť sami sebe zvnútra. Ale ani nepokročíme dopredu v kvalite žitia. Ani v tomto, ani v záhrobnom živote. Ako do hory voláš tak sa ti z hory ozýva. Zákon platný vždy, všade a pre každého bez výnimky. Ako ty dávaš tak bude aj tebe dané. Ako ty miluješ tak budeš aj ty milovaný. Ako ty odpúšťaš tak bude aj tebe odpustené Pánom Bohom. Zákon v Modlitbe Pána káže, že my musíme prvý odpustiť. My musíme mať iniciatívu. Kiež by všetci kresťania tak konali! Keď Boží zákon tak káže, ja tak robím.

Čítajte viac...
 
Médiá a výchova mládeže PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Slavomír Hromada   
16.12.2010 17:52

Výchovu vo všeobecnosti chápeme ako špecifickú ľudskú činnosť, ktorá je zameraná na telesný a duševný vývoj človeka, vrátane osvojenia nevyhnutných vedomostí a zručností, tvorby názorov na svet a dodržiavania platných sociálnych a právnych noriem.

Výchovou sa taktiež rozumie činnosť, vďaka ktorej sa ľudia snažia zdokonaliť štruktúru psychických dispozícií iných ľudí, upeviť jej hodnotové komponenty, alebo zabrániť vzniku nežiadúcich dispozícií. V dnešnej spoločnosti média zastávajú významnú úlohu a nie nadarmo sa o nich hovorí ako o jednej z mocností.

Čítajte viac...
 
Zaujalo nás PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Miroslav Šuňal   
11.12.2010 10:19

Úryvok na zamyslenie: Spejeme k celosvetovej vláde? Z knihy „ Tři sociální světy“ od Jana Kellera: Kasta vyvolených alebo teória elít.

Teória elít je v sociológii rozvíjaná od konca 19.storočia. Vo väčšine storočia dvadsiateho musela pri výklade spoločnosti súperiť s teóriou tried. V súčasnej dobe je teória elít na vzostupe. Zachytáva totiž podstatný rys dnešnej sociálnej reality – prechod od obyčajnej nerovnosti k totálnej nesúmernosti pozícii tých, ktorí sú na samom vrchu, so zvyškom spoločnosti. Nejde pritom zďaleka iba o to, že sa vyhraňuje globálna svetová elita. Súbežne s tým sa ľudia skutočne bohatí a privilegovaní stále viac izolujú od zvyšku spoločnosti. Majú svoj zvláštny spôsob života, svoje vybrané školy pre potomkov, svoje kompletné služby – bankové, poisťovacie, cestovné a mnohé ďalšie – rezervované výhradne pre vybranú klientelu. Nestrácajú svoj čas v prostriedkoch hromadnej dopravy, žijú v bezpečí dobre chránených štvrtí. Zvyšok spoločnosti sa pre nich stal práve tak neviditeľný, ako sú tí najvplyvnejší z nich neviditeľný pre všetkých ostatných. Skutočne bohatých a naozaj mocných poznáme celkom bezpečne podľa toho, že sa s nimi nikde nestretneme. Iba ojedinele sa s nimi stretávajú sami sociológovia a ich výskumné tímy. Dôvody, prečo je skutočný život elít skúmaný iba ojedinele, sú predovšetkým praktické. Pozornosť sociálnej vedy je zameraná predovšetkým na sociálne problémy a je ťažké získať prostriedky na výskum bohatých, ktorých život žiadny problém nevykazuje. Oni sami taja svoje skutočné pomery a nie je ľahké overiť si údaje, ktoré o svojom majetku a ďalších náležitostiach vykazujú. A nakoniec – v kontakte s vplyvnými a bohatými ľuďmi je sociológ v pozícii neplnoprávnej a podriadenej osoby.

Čítajte viac...
 
Pripomenuli sme si 71. výročie 1. SR PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ján Hodúr   
17.03.2010 13:58

14. marca sme si pripomenuli 71. výročie vzniku 1. SR. Bol to štát, ktorý vznikol v epoche, o ktorej by sa dalo povedať, že bola materialistická, pretože v tom čase vládla v Európe novopohanská nacistická ideológia, hlásajúca rasovú nadradenosť árijskej rasy. Pozrime sa bližšie na niektoré aspekty vzniku a vývoja 1. SR, o ktorých sa veľa nevie. Jedno latinské príslovie hovorí, že „omne quod percipitur, per modum percipientis percipitur.“ Vo svojej krátkej úvahe sa budem usilovať odosobniť sa od svojho národného cítenia a kriticky analyzovať epochu 1. SR. Pomôžem si pritom jedným podobenstvom, ktoré povedal Kristus Nazaretčanom.

Čítajte viac...
 
Ako žiť dnes evanjelium? PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ján Hodúr   
01.03.2010 20:11

Mnohí kresťania si dnes kladú túto otázku, ktorá je stále aktuálnou aj v dnešnej sekularizovanej dobe. Odpoveď na túto otázku si vyžaduje hlbšie zamyslenie a meditáciu nad Svätým Písmom.

Keď sa zástupy ľudí pýtali Jána Krstiteľa, čo majú robiť, aby dosiahli večný život, on im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ (Lk 3, 11). To znamená, že kresťanská dobročinnosť by mala byť základom blahobytu ľudskej spoločnosti, pretože na svete bude stále veľa chudobných, ktorí budú odkázaní na pomoc iných. Istý biskup raz povedal, že počas klinickej smrti sa mu zjavil Pán Ježiš a ukázal mu jeho hriechy. Myslel si, že to bude zanedbávanie svojich povinností v biskupskej funkcii, ale nebolo to tak. Najväčší hriech bol ten, že pri návšteve chorých v nemocnici čakal na výťah. Bol pri ňom istý muž sediaci na nemocničnom kresle, ktorý bol oblečený len v župane a triasol sa od zimy. Biskup sa k nemu síce prihovoril a prejavil mu súcit, ale nenapadlo ho ísť do auta a prikryť ho svojim kabátom. Okolostojaci to videli a boli tým pohoršení. Biskup sa po prebratí z kómy zamyslel na sebou a dával si odvtedy väčší pozor na potreby blížnych. Na to sa dnes akosi zabúda, pretože „čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ (Mt 25, 46). Mnohí kresťania žijú v mylnej predstave, že na spásu stačí chodenie do kostola a pristupovanie ku sviatostiam. Tak sa vytráca zmysel pre podstatu kresťanstva – činorodú lásku k blížnym, ktorá jedine môže osloviť aj neveriacich.

Čítajte viac...
 
Nie sme celkom zdraví, ak sme príliš draví veriť, že sme dokonale praví PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Vlado Gregor   
10.02.2010 10:22

„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8, 2) a „neprišiel som na svet priniesť pokoj, ale rozdelenie“ (Matúš 10, 34 – 35). Vždy pre mňa túžba po pravde znamenala viac ako kariéra a je to v reálnom živote skutočne tak, že ak človek svoju úprimnú túžbu po pravde nebrzdí, tak zákonite žiadnu kariéru nespraví. Nakoniec aj tak príde na to, že pre ľudí nie je tak dôležitá nejaká abstraktná pravda, nejaké všeobecné pravidlá, ale konkrétne vzťahy a spokojnosť v osobnom živote. Najdôležitejšie pre život, pre rozvoj neopakovateľnej individuality, sú totiž osobné zážitky, ktoré sa ťažko dajú zovšeobecňovať. Ak to človek robí nasilu a bezohľadne, tak tým môže mnohým ľuďom ublížiť. Každý máme kapacitu urobiť v živote šťastnými zopár ľudi a byť konkrétnym vzorom takisto len pre niektorých. Lebo ak sme „abstraktným vzorom“, značí to, že síce môžeme byť poučnými, ale ľudia, ktorí nás dôverne nepoznajú, si nás už len filtrujú cez svoje vlastné zážitky.

Čítajte viac...
 
Pohľad zo zahraničia PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ladislav Šándor   
04.02.2010 13:41

Obraciam sa na vás ako Slovák, ktorý s desať tisícmi Slovákov a Sloveniek musel zo Slovenska utiecť roku 1945 pred boľševickou Červenou armádou pomstivým, skrachovaným emigrantom, Eduardom Benešom, ktorý sa svojvoľne vymenoval za prezidenta novej Čs. republiky s podporou Stalina a boľševických hrdlorezov. Títo povstali so zbraňou v ruke a zlikvidovali, vydrancovali prvú Slovenskú republiku. Tento čin uvrhol do hrozného otroctva slovenský národ, čo nemá obdobu v dejinách civilizovaných národov.

My emigranti, zahraniční Slováci sme boli nielen pri zrode slovenského žitia a bytia. Boli sme hrdí na prvú Slovenskú republiku, na slovenský národ pod vodcovstvom Dr. Jozefa Tisu. On bol náš prvý prezident a osloboditeľ spod československej diktatúry. On múdro a prezieravo viedol štát podľa kresťanských a národných zásad „Nič pre seba, všetko pre národ“. V tomto duchu a zásad bola spravovaná celá administratíva Slovenskej republiky.

Čítajte viac...
 
Kto koho klame? PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Stanislav Pánis   
26.01.2010 21:49

Dovtedy budú politici túžiaci po moci nezodpovedne sľubovať, kým spoločnosť neprijme sankcie za nedodržanie sľubov. Je najvyšší čas urobiť niečo, aby sa neopakovalo zavádzanie voliča v podobe sľubov o švajčiarskom blahobyte na Slovensku, dvojnásobných platoch, či zabezpečení sociálnych istôt pre všetkých obyvateľov Slovenska. Zodpovednosť tých, ktorí beztrestne dávajú sľuby, musí byť vynútená nejakou formou zákona, aby si nedovolili beztrestne klamať voličov už vopred nesplniteľnými sľubmi.

Podobne by to malo byť i v otázke volebných programov, ktorých realizácia by mala napĺňať ich skutkovú podstatu a striktne ich dodržiavať. Ako príklad možno uviesť úspech prinášajúci bod volebného programu, ktorý obsahoval sľuby o stiahnutí vojakov z Iraku, avšak o vyslaní ďalších vojakov do Afganistanu nebolo vo volebnom programe ani zmienky, čo by určite neprinieslo voličské hlasy. O umiestnení prepustených teroristov na našom území, s umožnením ich začleniť do našej spoločnosti a získať občianstvo, ani nehovoriac.

Čítajte viac...
 
Zjednocovanie južných Slovanov PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ján Slanský   
12.01.2010 13:05

Akékoľvek formy spolužitia štátov založené na mocenskom postavení jedného štátu v doterajšej histórii ľudstva zlyhali (Rímska ríša, Sovietsky blok). Zlúčenie dvoch rovnoprávnych štátov je funkčné iba dovtedy, kým jeden zo štátov nezačne presadzovať politické a s tým spojené hospodárske, jazykové a iné požiadavky na úkor druhého štátu, ktorý sa tým dostáva do podriadenej pozície (Rakúsko-Uhorsko, Československá republika). Združenie štátov založené na ekonomickej spolupráci a oklieštení ich suverenít – teda Európska únia – je politickým dobrodružstvom sprevádzaným od počiatku nezhodami medzi členskými štátmi, ktoré môže mať neblahé následky pre členské krajiny s nižšou výkonnosťou ekonomiky, s menšími surovinovými zdrojmi, či s nižším podielom pracovných síl.

Čítajte viac...
 
Spoločný menovateľ slovenských politických anomálií PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Stanislav Pánis   
08.01.2010 07:39

Za celé moje pôsobenie v politike som dospel k názoru, že aj keď persóny subjektov slovenskej politickej scény pôsobia navonok odlišne, v zásade sú si nesmierne podobný. Nebudem hovoriť o ich egocentrizme, túžbe po moci a peniazoch, alebo na druhej strane o absencii zlepšenia života nejakého imaginárneho demokratického občana a už vôbec nie o snahách obetavo a ušľachtilo nezištne slúžiť svojmu národu, alebo u niektorých samotnému Bohu, ako to deklarujú vo svojich vyhláseniach, ale chcem sa venovať charakterovým črtám aktérov mechanizmu vládnutia v našom štáte. Ideologicky nedefinovateľný spôsob vládnutia od znovu obnovenia samostatnej Slovenskej republiky, bol síce oprávnene kritizovaný, nie však z objektívnych, ale zo zištných dôvodov. Jednoducho to možno nazvať šancou rozdávať bez predchádzajúceho pocitu poznania námahy nadobudnutia rozdávaného. Pravdu mali tí, ktorí kričali, že sa lacno rozpredáva, ibaže zabudli k tomu dodať, že počuť ich hlasy im umožňujú zahraničné záujmy o majetok našej vlasti. Rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi vládnutia je iba v tom, že v prvom prípade bol spreneverovaný a rozdávaný majetok do rúk ľuďom slovenského pôvodu, u ktorých fenomén národného povedomia bol nahradený iba túžbou obohatiť sa za každú cenu. Kým v druhom prípade spolu so strategickými podnikmi bola do zahraničia nehorázne lacno vypredaná naša celá energetická infraštruktúra, a o umožnení absolútne ovládnuť peňažný a obchodný systém cudzími monopolmi ani nehovoriac.

Čítajte viac...
 
Ponovembrovej generácii PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Slavomír Hromada   
06.01.2010 20:24

Kedy vlastne dochádza k strate nevinnosti a ideálov detstva, mladosti a ich transformácii do šedej skutočnosti? Šedej skutočnosti preto, že väčšina mladých ľudí je ochotná zájsť vo svojich predstavách a domnienke o možnosti zmeny spoločnosti k lepšiemu, neraz ku krajným názorom či riešeniam. Avšak, po istom čase, väčšinou po dovŕšení istého veku, tieto svoje ideály opúšťa, ba priam zavrhne. Dôvody sú rozličné. Či už frustrácia, nedostatok pochopenia okolia, alebo vytriezvenie z utopických snov, alebo len zrazenie opätkov a zaradenie sa do masy poslušných pracujúcich na systém. Malej časti mladých ľudí tieto ideály ostávajú po celý život, aby sa tak stali čudákmi svojej doby, ostatnými považovanými za bláznov, neraz s nálepkou asociálov a najnovšie extrémistov.

Tá časť mladých ľudí, ktorá nemá pevne zakotvené ideály, podlieha vplyvu komercie a vyberá si za vzory neraz patologické chovanie, spôsoby a zavrhnutia hodné príklady. Ruka v ruke v tom ide potom kriminalita, promiskuita, individualizmus, ba priam sebeckosť prameniaca z už aj tak dosť okresaných sociálnych vzťahov, obmedzených na jalové reči a drahý, a tak prepotrebný čas márniace nekonečné hodiny vysedávania pri internetových anonymných chatoch, fľaškách v krčme, či stupídnych mládežníckych subkultúrach, importovaných z najhorších farebných giet, ktorých jediným prínosom je zápis v Guinesovej knihe rekordov v počte vyslovených vulgarizmov a primitivizmov za minútu, či vandalizmu páchanému na verejne prospešnom majetku formou tzv. umenia grafity, alebo poškodzovania vlastného zdravia cestou zneužívania drog.

Čítajte viac...
 
Čudné Vianoce PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ján Slanský   
01.01.2010 23:19

Akurát pred príchodom Vianoc sa roztopil sneh. Na tom by nebolo nič zvláštne – vzhľadom na globálne otepľovanie, veď vianočnú atmosféru nerobí iba zasnežená krajina. Očakával som, že aspoň správanie a konanie ľudí bude prináležať tomuto sviatočnému obdobiu, ale mýlil som sa. Vulgarizmy mládeže, ktoré som začul počas sviatkov – nie je možné citovať. Stredná generácia sa tvárila, akoby sa jej táto významná udalosť – narodenie Božieho Syna Ježiša netýkala. Iba v tých starších, ktorí zažili Tisovu éru – som spoznal skutočných kresťanov.

Čítajte viac...
 
Servilnosť či vazalstvo? PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Juraj Janček   
07.12.2009 18:16

Bolo že to sľubov, keď sa pred voľbami v roku 2006 terajší premiér zaprisahával, že jedným z prvých krokov jeho vlády bude okamžité stiahnutie slovenských vojakov z Iraku. Napokon z okamžitého stiahnutia bolo pol roka a Slovensko sa naďalej v irackom dobrodružstve angažuje, keď poskytuje výcvik tamojším ozbrojeným zložkám. Vojakov z Afganistanu, tiež slúžiacich ako okupačné vojská pod velením USA, však nedal príkaz stiahnuť. Naopak, počet slovenských vojakov v Afganistane, najnebezpečnejšej krajine sveta, narastal primerane požiadavkám anglo-amerických okupantov. Nedávno nás premiér po návšteve Veľkej Británie šokoval vyhlásením, že Slovensko zdvojnásobí počet svojich vojakov v Afganistane!

Čítajte viac...
 
Inžinieri demokracie PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ján Litecký - Šveda   
02.12.2009 11:03

Tohto roku sa nijako nedalo vyhnúť pripomienke 20. výročia nežnej inscenácie. Spomienky, informácie, vystúpenia ... . A aj keď človek chcel vnímať túto záplavu len tak okrajovo, jednu vec si nemohol nevšimnúť. Opakovala sa totiž pomerne pravidelne – či v rozhovoroch s pamätníkmi, či v politicky ladených spomienkach. Najmä naši intelektuáli najintelektuálovitejší, ktorí stáli voľakedy v centre diania, nám vysvetľovali, prečo vlastne dobabrali všetko, čo sa dalo: pretože národ ešte nebol zrelý na demokraciu. Ako ináč. Dokonca aj nacionalisti tu boli! Nie je vám to nejaké povedomé? Nuž, keď si spomeniete, koľko starých kádrov z 50. rokov, ktorí aj pre normalizátorov boli prisilný tabak, sa v tom čase prepracovalo do centra diania, či ich priamych potomkov, začne vám svitať. Ale áno, veď toto sme tu už raz mali! Najdokonalejšie marxisticko-leninské učenie všetkých čias, ktoré zaručovalo raj na zemi – len ľudia zlyhali.

Čítajte viac...
 
Profesor Vnuk o slovenskej retribúcii PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ján Hodúr   
29.11.2009 20:39

Profesor František Vnuk je naslovovzatý odborník na problematiku najnovších slovenských dejín. Napísal množstvo publikácií na tému 1. Slovenská republika, Slovenské národné povstanie a povojnové Československo. Jeho názory na tieto epochy našich dejín vzbudzujú rôzne reakcie, či už pozitívne alebo negatívne. Málokto z jeho protivníkov ho však pozná ako človeka s nadhľadom nad historickými témami, ktorý vie vecne argumentovať a vysvetľovať príčiny úpadku slovenského národa po roku 1945. Pri príležitosti jeho účasti na konferencii Zväzu protikomunistického odboja, ktorá sa konala 27. augusta 2009 v Smoleniciach a ktorá sa týkala výročia pádu totalitného režimu som mal tú česť sa s ním porozprávať o problematike slovenskej retribúcie v rokoch 1945 – 1948.

Čítajte viac...
 
« ZačiatokPredošlý12ĎalšíKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images