Národ.sk Dobré slovo Zjednocovanie južných Slovanov
Zjednocovanie južných Slovanov PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ján Slanský   
12.01.2010 13:05

Akékoľvek formy spolužitia štátov založené na mocenskom postavení jedného štátu v doterajšej histórii ľudstva zlyhali (Rímska ríša, Sovietsky blok). Zlúčenie dvoch rovnoprávnych štátov je funkčné iba dovtedy, kým jeden zo štátov nezačne presadzovať politické a s tým spojené hospodárske, jazykové a iné požiadavky na úkor druhého štátu, ktorý sa tým dostáva do podriadenej pozície (Rakúsko-Uhorsko, Československá republika). Združenie štátov založené na ekonomickej spolupráci a oklieštení ich suverenít – teda Európska únia – je politickým dobrodružstvom sprevádzaným od počiatku nezhodami medzi členskými štátmi, ktoré môže mať neblahé následky pre členské krajiny s nižšou výkonnosťou ekonomiky, s menšími surovinovými zdrojmi, či s nižším podielom pracovných síl.

Zjednocovať štáty a národy má zmysel len na základe dobrovoľnosti a vzájomnej prospešnosti všetkých strán s prihliadnutím na mentalitu národov, ich kultúru a náboženské tradície, príbuznosť jazykov, historické puto a pod. Ak má význam zjednocovať niektoré európske národy do celku, tak predovšetkým južných Slovanov. Takéto závažné kroky medzinárodného dosahu je možné učiniť iba v priaznivej medzinárodno-politickej klíme, ktorá teraz nastala. Dozrel čas na opätovné zjednotenie južných Slovanov na Slovensku, v Moravskej republike, v Zakarpatsku, v budúcich autonómnych oblastiach Panónie a západného Rumunska, v Slovinsku, v Chorvátsku, v Srbsku vrátane Kosova, V Bosne a Hercegovine, v Čiernej Hore, v Macedónsku a v Bulharsku. Zatiaľ do úvahy prichádza zjednotenie formou konfederácie.

Najschodnejšou cestou je začať zjednocovací proces Slovenska so Slovinskom a následne s Chorvátskom, ostatné štáty sa budú pripájať priebežne za vhodných podmienok. Osobitným spôsobom sa budú pripájať Moravská republika a Zakarpatsko, keďže tieto krajiny sú súčasťou iných štátov. Pri zjednocovaní sa treba najprv upriamiť na oblasť kultúry, osloviť našich krajanov žijúcich na Balkáne i príslušníkov bratských slovanských národov žijúcich na našom území s cieľom zjednotiť ich v angažovaní sa pri prezentácii ich národných kultúr v oveľa širšom rozsahu ako doteraz.

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images