Národ.sk Dobré slovo Pohľad zo zahraničia
Pohľad zo zahraničia PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ladislav Šándor   
04.02.2010 13:41

Obraciam sa na vás ako Slovák, ktorý s desať tisícmi Slovákov a Sloveniek musel zo Slovenska utiecť roku 1945 pred boľševickou Červenou armádou pomstivým, skrachovaným emigrantom, Eduardom Benešom, ktorý sa svojvoľne vymenoval za prezidenta novej Čs. republiky s podporou Stalina a boľševických hrdlorezov. Títo povstali so zbraňou v ruke a zlikvidovali, vydrancovali prvú Slovenskú republiku. Tento čin uvrhol do hrozného otroctva slovenský národ, čo nemá obdobu v dejinách civilizovaných národov.

My emigranti, zahraniční Slováci sme boli nielen pri zrode slovenského žitia a bytia. Boli sme hrdí na prvú Slovenskú republiku, na slovenský národ pod vodcovstvom Dr. Jozefa Tisu. On bol náš prvý prezident a osloboditeľ spod československej diktatúry. On múdro a prezieravo viedol štát podľa kresťanských a národných zásad „Nič pre seba, všetko pre národ“. V tomto duchu a zásad bola spravovaná celá administratíva Slovenskej republiky.

Slováci žili v blahobyte, s oduševnením a nadšením pustili sa do jej budovania. V čase v búrlivých rokoch vojny nacizmu proti boľševizmu. Dr. Msgr. Tiso, veľký katolícky kňaz, ktorého na rozkaz Beneša, československá háveď zniesla smrťou povrazom zo sveta, vedel váhou svojej osobnosti udržať štátnu samostatnosť Slovákov. On dokázal, že skutočný ľudský systém panoval v príkladnej kresťanskej demokracii. Pohyb v Slovenskom štáte bol skutočne voľný a bezpečný. Ochrana platila aj pre komunistov, ktorí dokonca zastávali vysoké postavenia a oni komunisti sa za ňu odmenili protištátnou činnosťou. Politika sa neviedla a zákony sa nevydávali, aby zaťažovali život občanov, ako to koná terajší režim, ani tých, ktorí mali opačné názory. Tisov, komunistami zvaný klérofašistický, režim nehnal pochybné živly do žalárov, mučiareň alebo na popraviská. Tisov režim doprial im pokojný a výhodný život. Prvá Slovenská republika nevznikla z prinútenia Hitlerom ako nám to neprajníci a komunisti predstierajú. Je pravda, že Hitler nám ju len umožnil vytvoriť, po tom, čo masarykovsko-benešovská klika najprv podnietila slovenský národ vytvoriť s českým národom v spoločný štát a podviedla, že svoju krajinu si budú sami spravovať. Namiesto čoho zaviedli tuhý čechoslovakizmus, lebo podľa Masaryka slovenský národ neexistoval a bol len zaostalou vetvou českého národa a slovenčina dialekt češtiny. Tomuto Masarykovi veľmajstrovi slobodomurárstva chcú dnes postaviť na výnosnom mieste v Bratislave sochu, za čo by nás vysmial celý svet, lebo oslobodené národy sa zbavujú symbolov zotročiteľov.

My, zahraniční Slováci a Slovenky hneď po úteku sme sa pustili do boja za obnovenie Slovenskej štátnej samostatnosti. Týmto vedomím sme propagovali dobré meno a bránili ju pred osočovaním. Nerobili sme to z vypočítavosti, povyšovania alebo ospevovania. Svoj národ vedeli sme obhájiť v každej situácii, zaňho sme sa borili obetavo, lebo v nás v našich žilách prúdila a prúdi slovenská krv Naša myseľ je oddaná Bohu a božej spravodlivosti. Nik na svete nás Slovákov ani po dobrom, ani po zlom, ani za zlato celého sveta neprinútil ani neprinúti, aby sa z nás stali čechoslovákmi, aby sme zapredali svoju slovenskú matku a rodnú našu domovinu. My Slovákmi sme sa narodili a Slovákmi zostaneme do posledného nášho dychu. Dokázali sme pracovať „za Boha a národ“.

Súčasní proletári, zarytí pučistickí civilní teroristi pod vedením Sovietov a ich potomkovia túto pravdivú skutočnosť nemôžu prirodzene pripustiť a priznať, čo by znamenalo zánik ich podvodnej súčasnej činnosti. Komunistická strana, ktorú režim nezavrhol, ich sluhom nabifľovala do kotŕb, aby neprivolili stotožňovať sa s neomylným stanoviskom. Kde oni len môžu, prekrúcajú skutočné dejiny v školách, denno-denne v novinách a televízii. Odmietajú a znásilňujú každé pravdivé slovo. Títo novodobí súdruhovia uchytili sa v demokracii po komunisticky a v súčasnej moci kydajú hnoj svojej brutality 44.-ročnej anarchie. Oni súdruhovia prevrátili kabáty, usadili sa pohodlne na dôležité posty, podelili si v rámci privatizácie nakradnutý „štátny“ majetok a propagujú anti- slovakizmus svojimi pomýlenými snahami. Mohli ste to sledovať aj pri televíznom vysielaní: československý Silvester. Nevidí sa vám to podozrivé odnárodňovanie? Aká záhuba čaká národ! Kuvičie hlasy čechoslovakistov nenápadne mátožia a infikujú mládež češtinou, aby opäť Slováci im naleteli do ich pasce...

Títo červení politickí kupci hľadajú si iba lepšie výhody pre seba, aby sa udržali pri mastných hrncoch. Dokonca boli tak drzí, že si v tejto veľkej kríze povýšili platy. S mlčiacim národom hrajú sa ako figúrky na šachovnici. Nie, aby pracovali pre svojich občanov a išli im naporúdzi, vystrájajú samé nedorozumenia a samé táraniny a na zasadnutiach vnášajú chaos. Po 17. rokoch druhej Slovenskej republiky občania sú mrzutí, znášajú situáciu plných kontrastov každodenného života, obáv, neistoty strachu... Sú pomýlení, nespokojní s novým systémom, ktorý ignoruje sociálne otázky najmä v zdravotníctve, v platoch a vysokých daniach hlavne na potraviny. Panuje veľká nezamestnanosť. Občanom nie je dané, aby mali otvorené fórum žiadneho slobodného prejavu. Zaoberať sa alebo dokonca napísať tú skutočnú pravdu je tabu. Národ mlčí ako kamene vo vode.

Drahí moji, len si nerobte ilúzie, aby ste si mysleli, či „s nami alebo bez nás, nejako len bude“ alebo si hovorili „nech sa stane vôľa božia“. To nie! Na vás všetkých závisí, aby ste vedeli využiť situáciu a pozbavili sa dotieravých postkomunistov s lístkom pri najbližších parlamentných voľbách, ktoré vám dávajú možnosť. Dajte sa s chuťou do práce za týmto ušľachtilými cieľmi. Neváhajte a nevyhýbajte sa voľbám! Nezraďte národ! Od vás bude záležať krajšia budúcnosť každého z vás. Musí sa vo vás vzbudiť národnej hrdosti. Slovensko je životaschopné. Ono bolo a bude schopné prekonať aj dnešné ťažké pomery bez komunistov a ľavičiarov, lebo tí nikdy neboli a nebudú na osoh! Dajte sa s chuťou do práce na národa roli dedičnej. Pozbierajte a zverbujte zdravé mladé sily na upevnenie slovenského národného povedomia. Väčšina štátnych predstaviteľov, ktorí mali viesť národ, zrádzajú ho za judášsky groš. Takto odsotili princípy skutočnej kresťanskej demokracie a dôsledne odsudzujú zásady rýdzej slovenskej ideológie a tradície.

Verím, že vy mladá generácia slovenského národa budete vedieť aj po našej smrti, kde spočívajú najrozličnejšie podfuky a dokážete odmaskovať machinácie, ktorými sa nepriatelia usilujú znemožniť. Takto docielite všetci víťazstvo skutočnej pravdy. Nech vás Všemohúci Boh sprevádza vo vašej neúnavnej borbe za uplatnenie lepších, ľudských možností. To vám všetkým z celého srdca prajem a veľa úspechov v záujme drahého Slovenska!

Ladislav Šándor, California, USA

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images