Národ.sk Dobré slovo Nie sme celkom zdraví, ak sme príliš draví veriť, že sme dokonale praví
Nie sme celkom zdraví, ak sme príliš draví veriť, že sme dokonale praví PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Vlado Gregor   
10.02.2010 10:22

„Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8, 2) a „neprišiel som na svet priniesť pokoj, ale rozdelenie“ (Matúš 10, 34 – 35). Vždy pre mňa túžba po pravde znamenala viac ako kariéra a je to v reálnom živote skutočne tak, že ak človek svoju úprimnú túžbu po pravde nebrzdí, tak zákonite žiadnu kariéru nespraví. Nakoniec aj tak príde na to, že pre ľudí nie je tak dôležitá nejaká abstraktná pravda, nejaké všeobecné pravidlá, ale konkrétne vzťahy a spokojnosť v osobnom živote. Najdôležitejšie pre život, pre rozvoj neopakovateľnej individuality, sú totiž osobné zážitky, ktoré sa ťažko dajú zovšeobecňovať. Ak to človek robí nasilu a bezohľadne, tak tým môže mnohým ľuďom ublížiť. Každý máme kapacitu urobiť v živote šťastnými zopár ľudi a byť konkrétnym vzorom takisto len pre niektorých. Lebo ak sme „abstraktným vzorom“, značí to, že síce môžeme byť poučnými, ale ľudia, ktorí nás dôverne nepoznajú, si nás už len filtrujú cez svoje vlastné zážitky.

Problém je nielen v tom, že mnohí samozvaní spasitelia to nechcú pochopiť a hlásajú stále nové absolútne pravdy, ale hlavne v tom, že väčšina ľudí si dobrovoľne vyžaduje, aby ich oblbovali tzv. absolútnymi, nespochybniteľnými a za každých okolností rovnako úžasnými pravdami. Ešte smutnejšie je to preto, že väčšiu náklonnosť k tomuto druhu fanatizmu a slepoty majú ženy, ktoré sú pritom v reálnom živote často chápavejšie a prispôsobivejšie ako mnohí muži. Snáď je to ich väčšia túžba po pevnej opore, ktorá ich vedie k prílišnému idealizovaniu si niektorých osôb, tradícií a pomerov. Tým, že ľudia sa nezdravo a nekriticky zháňajú za čo najpravovernejšími a najdokonalejšími vzormi a kánonmi, vlastne zabraňujú mnohým v samostatnom hľadaní a zbytočne im pletú hlavy. Vzniká z toho falošná exkluzivita, pocity výlučnosti a nakoniec vražedná neznášanlivosť. „Prečo mi hovoríš dobrý?“ ohradzuje sa Kristus a skutočne nám to nehovorí pre srandu králikov. (Marek 10, 18; Lukáš 18, 19)

Znovu tu zápasím s definovaním toho, čo som opakovane zažil a čo pokladám za samozrejmé a zákonité, ale neviem to vyjadriť tak, aby tomu čo najviac ľudí porozumelo a aby to prinieslo čo najväčší úžitok. Prihovárame sa teda k Bohu nevysloviteľnými vzdychmi a môže nás tešiť len to, že v tomto hľadaní a túžbe po čo najjasnejšom sebavyjadrení, ktoré pochopí čo najviac ľudí, máme skutočne neobmedzené, stále konkretizované a stále nové možnosti. Buďme teda v týchto hľadaniach úprimní ako holubice, ale aj opatrní ako hady, aby sme po nose nedostávali predčasne, príliš bolestne a bez úžitku pre čo najviacerých. (Matúš 10, 16) Hovorím to z vlastnej skúsenosti...

Na záver by som ešte dodal, že nič nie je tak deštruktívne ako to, čo sa snaží byť za každú cenu konštruktívne. Kristus hovorí o sebe ako o uhlovom kameni, ktorý drží celú stavbu, ale zároveň vystríha pred tým, aby sa práve tento kameň, teda práve on a jeho náuka, nestali pre mnohých kameňom pohoršenia a kameňom úrazu. (Matúš 21, 42 – 46) Zároveň však platí aj pre nás to, že aj my sa máme snažiť byť v našom okolí takýmto oporným kameňom, aj keď tým veľmi riskujeme, často nielen stratu kariéry, ale občas aj vlastného života. Ale práve v tom spočíva naozajstné a nekompromisné nasledovanie Krista a práve to dáva nášmu životu zmysel a nespochybniteľnú a radostnú odmenu už tu na tomto svete. (Matúš 10, 40 – 42).

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images