Národ.sk Dobré slovo Ako žiť dnes evanjelium?
Ako žiť dnes evanjelium? PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ján Hodúr   
01.03.2010 20:11

Mnohí kresťania si dnes kladú túto otázku, ktorá je stále aktuálnou aj v dnešnej sekularizovanej dobe. Odpoveď na túto otázku si vyžaduje hlbšie zamyslenie a meditáciu nad Svätým Písmom.

Keď sa zástupy ľudí pýtali Jána Krstiteľa, čo majú robiť, aby dosiahli večný život, on im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ (Lk 3, 11). To znamená, že kresťanská dobročinnosť by mala byť základom blahobytu ľudskej spoločnosti, pretože na svete bude stále veľa chudobných, ktorí budú odkázaní na pomoc iných. Istý biskup raz povedal, že počas klinickej smrti sa mu zjavil Pán Ježiš a ukázal mu jeho hriechy. Myslel si, že to bude zanedbávanie svojich povinností v biskupskej funkcii, ale nebolo to tak. Najväčší hriech bol ten, že pri návšteve chorých v nemocnici čakal na výťah. Bol pri ňom istý muž sediaci na nemocničnom kresle, ktorý bol oblečený len v župane a triasol sa od zimy. Biskup sa k nemu síce prihovoril a prejavil mu súcit, ale nenapadlo ho ísť do auta a prikryť ho svojim kabátom. Okolostojaci to videli a boli tým pohoršení. Biskup sa po prebratí z kómy zamyslel na sebou a dával si odvtedy väčší pozor na potreby blížnych. Na to sa dnes akosi zabúda, pretože „čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ (Mt 25, 46). Mnohí kresťania žijú v mylnej predstave, že na spásu stačí chodenie do kostola a pristupovanie ku sviatostiam. Tak sa vytráca zmysel pre podstatu kresťanstva – činorodú lásku k blížnym, ktorá jedine môže osloviť aj neveriacich.

Veľmi pekným príkladom kresťanskej lásky k chudobným bola bl. Matka Terézia z Kalkaty, ktorá nepripustila nijaké kompromisy vo viere a svojou odvahou si vyslúžila obdiv. Sám život a dielo dali jej slovám punc opravdivosti, a preto ju pozývali prednášať, odovzdávali jej ceny a vyznamenania. Aj v sekularizovanej spoločnosti radikálne žité evanjelium priťahuje. V čase, keď je život odmietaný a ľudia opúšťaní z nezáujmu, prichádza Matka Terézia ako posolkyňa ku každému: „Boh ťa miluje, túži po tebe, je smädný láskou za tebou.” Aj neveriaci ľudia si vážili Matku Teréziu pre jej obetavú a nezištnú službu núdznym. V roku 1979 získala Nobelovu cenu za mier. Svojim príkladom priťahovala pozornosť sveta, ale aj napriek tomu zostala skromnou a pokornou ženou.

Ako však neveriaci ľudia uveria, že Boh existuje a miluje každého človeka osobitnou láskou? Okrem vlastného svedomia, ktoré mu hovorí túto pravdu, pokiaľ ho človek svojimi hriechmi neumlčí, by to mala byť kresťanská láska k nepriateľom, ktorá by sa mala prejavovať v skutkoch milosrdenstva. Kristus jasne povedal: „Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 45). Každý kresťan by si mal uvedomiť, že iba činorodou láskou k nepriateľom ich môže priviesť k Bohu. Prví kresťania, ktorí zomierali mučeníckou smrťou, vydávali krásne svedectvo viery, keď v mukách odpúšťali svojim katom a modlili sa za nich. Mnohí z nich potom neskôr konvertovali na kresťanstvo práve vďaka ich svedectvu a heroickej smrti. My síce dnes nie sme navonok prenasledovaní ako prví kresťania, ale aj tak žijeme v dobe, ktorá volá po našom svedectve viery. Už len tým, že sa správame milo a pritom nevtierane ku kolegom v práci, ktorí nás nemajú radi, či pomôžeme chudobným, aj keď nie všetci to potrebujú, vydávame svedectvo o Božej láske. Hoci ľudia, ktorým prejavíme lásku nie hneď uveria v Boha, predsa si vo vnútri položia otázku: „Naozaj existuje Boh a miluje ma?“ Potom ostáva už len modliť sa za to, aby semienko viery v nich vyklíčilo a prinieslo ovocie.

Súčasný svet potrebuje takýchto kresťanov, ktorí by sprítomnili Božiu lásku k ľuďom. V tomto smere je nám najlepším príkladom Ježiš Kristus, ktorý sa obetoval na kríži za všetkých ľudí, bez ohľadu na to, či ho mali radi alebo nie. Skúsme sa v tomto pôstnom období stíšiť a usilovať sa žiť svoje krstné povolanie s väčšou horlivosťou za spásu duší. Odmena nás za to určite neminie.

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images