Národ.sk Dobré slovo Pripomenuli sme si 71. výročie 1. SR
Pripomenuli sme si 71. výročie 1. SR PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Ján Hodúr   
17.03.2010 13:58

14. marca sme si pripomenuli 71. výročie vzniku 1. SR. Bol to štát, ktorý vznikol v epoche, o ktorej by sa dalo povedať, že bola materialistická, pretože v tom čase vládla v Európe novopohanská nacistická ideológia, hlásajúca rasovú nadradenosť árijskej rasy. Pozrime sa bližšie na niektoré aspekty vzniku a vývoja 1. SR, o ktorých sa veľa nevie. Jedno latinské príslovie hovorí, že „omne quod percipitur, per modum percipientis percipitur.“ Vo svojej krátkej úvahe sa budem usilovať odosobniť sa od svojho národného cítenia a kriticky analyzovať epochu 1. SR. Pomôžem si pritom jedným podobenstvom, ktoré povedal Kristus Nazaretčanom.

Zvieratá si chceli zvoliť kráľa. A keďže boli prefíkané, uvažovali vyvoliť si takého, ktorého sa nebudú musieť báť, že je silný alebo dravý. Pri zvažovaní uvideli bucľatého bieleho baránka, ako veselo poskakuje po zelenej lúke a poťahuje si z matkinho vemena. Bol krotký a jednoduchý. So všetkým bol spokojný. Zvieratá si povedali: „Možno ho ľahko uspokojiť. Nemá zbrane ani jed. Je naivný. Urobme ho kráľom.“ A tak ho aj urobili. Jozef Tiso bol zvolený za prezidenta 1. SR, pretože bol dobrý kňaz a človek. Nemal za sebou armádu vojakov a nerobil intrigy, aby sa dostal k moci. Možno aj tí, ktorí ho zvolili za prezidenta si mysleli, že ho ľahko budú ovládať. No prešiel čas a z baránka sa stal baran a povedal: „Nastal čas, aby som skutočne vládol.“ A keď videl poddaných konať veci, ktoré sa priečili dobrým mravom, láske, citlivosti, lojálnosti, slušnosti, poslušnosti, úcte, múdrosti a inému, pozdvihol hlas, aby ich napomenul. Aj Jozef Tiso počas svojej funkcie prezidenta viac ráz apeloval na kresťanské zásady, ktoré by sa mali uplatňovať v živote každého občana 1. SR. Upozorňoval na neduhy doby, ktoré videl u svojich spolupracovníkov. Ako naznačil vo svojom prejave zo 14. marca 1940, nie všetci zákonodarcovia a ústavní činitelia sa riadili najvyšším záujmom – záujmom národa a štátu. Namiesto toho sa riadili utilitarizmom, čím prispeli k pauperizácii slovenského hospodárstva na sklonku vojny. Známym sa stal Tisov výrok, ktorý vyslovil na otázku, či je 1. SR katolíckym štátom: „Kiežby bol náš štát aspoň kresťanský.“

Baránok, ktorý dospel na barana, sa však neobmedzoval na bľačanie. Ale zašiel za vinníkmi, aby ich priviedol k svojim povinnostiam. Mačkovité šelmy ho labou odstrkovali a vyhrážali sa: „Vidíš, čo máme v mäkučkej labe, ktorá ťa zatiaľ len odstrkuje? Pazúry.“ Kone a všetky kopytníky sa pustili cválať okolo neho a vysmievali sa mu. Aj Tisovi sa jeho odporcovia vyhrážali, že ho odstránia, keď upozorňoval na ich chyby. Známym sa stal tzv. Lichardusov puč v januári 1941, ktorý mal odstrániť prezidenta Tisu. No nevyšlo im to a preto ho museli aj naďalej trpieť.

Baránok, ktorý sa stal baranom, sa napokon znepokojil a povedal: „Nechcel som použiť svoje rohy, ani svoju silu. Ale keďže sa neskláňate pred takýmito zbraňami, tak použijem silu, lebo ak vy si neplníte svoje povinnosti voči mne a Bohu, ja nechcem nesplniť svoje povinnosti voči Bohu a vám.“ A keďže bol dobrý, jemne bodol rohami tvrdohlavého psíka, ktorý obťažoval susedov a potom svojim silným krkom vylomil vráta nory, v ktorej si pažravé a sebecké prasa nahromadilo poživeň na úkor ostatných. A tiež zničil húštinu lián, ktorú si dve zmyselné mladé opice vybrali za miesto pre svoje nedovolené milostné stretnutia. Jozef Tiso takisto musel použiť svoju moc na obmedzenie právomoci Hlinkovej gardy a Tukovho krídla, ktorí sa usilovali oslabiť jeho pozíciu. Takisto sa zaslúžil o obmedzenie hospodárskych práv Židov, ktorí nemali pozitívny postoj k 1. SR. A taktiež už v novembri 1938 ako predseda vlády vydal nariadenie, ktorým rozpustil všetky ľavicové strany, ktoré mohli byť rozkladným elementom v ďalšom vývoji na Slovensku. „Tento kráľ sa stal priveľmi silným. Chce skutočne vládnuť. Naozaj chce, aby sme žili múdro. To nám nevyhovuje, musíme ho zosadiť z trónu“, rozhodli zvieratá. Ale prešibaná malá opica takto poradila: „Urobme to tak, aby to malo zdanlivo správny motív. Ináč vyvoláme zlý dojem v ľuďoch a Boh nás znenávidí. Slieďme teda za každým činom baránka, ktorý sa stal baranom, aby sme ho mohli obviniť zdanlivo spravodlivo.“ „To si vezmem na starosť ja“, povedal had. Had hovorieval svojmu kráľovi: „Nasledujem ťa, lebo ťa mám rád a keby som videl, že ťa napadli, chcel by som ťa obrániť.“ A had referoval: „Odišiel až za hranice svojho národa a zbližuje sa s motýľmi, komármi a slizkými slimákmi. Je neverný. Stýka sa s nečistými cudzincami.“

Keď si Tisovi nepriatelia uvedomili, že jeho pozícia zosilnela a že si ho vážil celý národ, rozhodli sa, že ho odstránia. Nasadil na neho sliedičov, aby ho mohli prichytiť pri čine. Benešovi ľudia na Slovensku zosnovali v auguste 1944 bystrický puč, pretože nevedeli zniesť Tisovu popularitu a jeho moc. Boli ako tí Nazaretčania, ktorí neuverili Kristovým slovám a vnímali ho ako obyčajného človeka. Ani malá skupina čechoslovákov a komunistov, ktorá sa nechcela zmieriť s vládou katolíckeho kňaza, neprijala napomenutia J. Tisu a išla vlastnou cestou. Pri Tisovom odchode zo Slovenska v apríli 1945 na neho chceli spáchať partizáni atentát. Hoci sa Tisovi podarilo ujsť pred Benešovou nenávisťou do zahraničia, jeho ľudia ho sledovali a nakoniec ho našli. Potom nasledovalo väzenie, vypočúvanie a vykonštruovaný proces pred tzv. Národným súdom, ktorý ho odsúdil na trest smrti za údajné zločiny. Predseda tzv. Národného súdu Igor Daxner sa k obžalovanému Tisovi správal predpojato až neľudsky. Za tento zločin Boh potrestal Daxnera tým, že na konci svojho života prišiel o rozum a spáchal samovraždu. Podobný osud stihol aj ostatných zradcov, ktorí mali podiel na jeho krvi.

Taká bola doba existencie 1. SR a taká doba je aj dnes. Aj dnes je mnoho tých, ktorí hlásajú, že im ide o záujem národa a štátu, ale svojim životom dezavujú svoje slová a riadia sa heslom: „Po nás potopa.“ Sú to ľudia, ktorí žijú iba pre okamih a vôbec sa nestarajú o budúcnosť slovenského národa. Ide im iba o vlastný zisk a je im jedno, že národ trpí, vymiera, upadá duchovne i hmotne. Ich život je inkompatibilný s Evanjeliom, ktoré učí, že milovať blížneho je viac, ako všetky bohatstvá sveta. Aj napriek tomu treba dúfať, že Boh nedopustí väčšiu skúšku na slovenský národ ako ju dokáže uniesť a s Božou pomocou si zvolíme takého vladára, ktorý bude prísne, ale spravodlivo spravovať Slovensko. „Nolite timere Sloveni!“

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images