Národ.sk Dobré slovo Zaujalo nás
Zaujalo nás PDF Tlačiť E-mail
Dobré slovo
Napísal Miroslav Šuňal   
11.12.2010 10:19

Úryvok na zamyslenie: Spejeme k celosvetovej vláde? Z knihy „ Tři sociální světy“ od Jana Kellera: Kasta vyvolených alebo teória elít.

Teória elít je v sociológii rozvíjaná od konca 19.storočia. Vo väčšine storočia dvadsiateho musela pri výklade spoločnosti súperiť s teóriou tried. V súčasnej dobe je teória elít na vzostupe. Zachytáva totiž podstatný rys dnešnej sociálnej reality – prechod od obyčajnej nerovnosti k totálnej nesúmernosti pozícii tých, ktorí sú na samom vrchu, so zvyškom spoločnosti. Nejde pritom zďaleka iba o to, že sa vyhraňuje globálna svetová elita. Súbežne s tým sa ľudia skutočne bohatí a privilegovaní stále viac izolujú od zvyšku spoločnosti. Majú svoj zvláštny spôsob života, svoje vybrané školy pre potomkov, svoje kompletné služby – bankové, poisťovacie, cestovné a mnohé ďalšie – rezervované výhradne pre vybranú klientelu. Nestrácajú svoj čas v prostriedkoch hromadnej dopravy, žijú v bezpečí dobre chránených štvrtí. Zvyšok spoločnosti sa pre nich stal práve tak neviditeľný, ako sú tí najvplyvnejší z nich neviditeľný pre všetkých ostatných. Skutočne bohatých a naozaj mocných poznáme celkom bezpečne podľa toho, že sa s nimi nikde nestretneme. Iba ojedinele sa s nimi stretávajú sami sociológovia a ich výskumné tímy. Dôvody, prečo je skutočný život elít skúmaný iba ojedinele, sú predovšetkým praktické. Pozornosť sociálnej vedy je zameraná predovšetkým na sociálne problémy a je ťažké získať prostriedky na výskum bohatých, ktorých život žiadny problém nevykazuje. Oni sami taja svoje skutočné pomery a nie je ľahké overiť si údaje, ktoré o svojom majetku a ďalších náležitostiach vykazujú. A nakoniec – v kontakte s vplyvnými a bohatými ľuďmi je sociológ v pozícii neplnoprávnej a podriadenej osoby.

Teóriu elít približuje Vilfredo Pareto, ktorý spoločnosť rozdeľuje na vládnucu elitu a ovládané masy. Toto tvorí základný rys každej spoločnosti. Charles Wright Mills vyjadruje myšlienku o zásadnej nerovnosti medzi elitou a zvyškom spoločnosti. Konštatuje, že títo ľudia pozerajú na všetkých, čo stoja pod nimi a svojou prácou udržujú v chode ich organizácie, ako na ľudí menšej hodnoty, a na ich blahu im absolútne nezáleží. V tejto povýšenosti pozoruje až niečo feudálneho. Príslušníci týchto vrstiev sa stretávajú iba medzi sebou. Ich rodiny uzatvárajú v rámci rôznych malých exkluzívnych klubov úzke zväzky s tými, voči ktorým sú vysoko loajálny. Ovládajú všetky finančné a právne inštitúcie vo svojich mestách. Vzájomne sa navštevujú, jeden pre druhého majú pochopenie, ženia a vydávajú sa medzi sebou a snaží sa pracovať a myslieť ak nie rovnako, tak aspoň veľmi podobne. Za sebe rovného a skutočne slobodného považujú iba toho, kto má toľko peňazí, že na ne vôbec nemusí myslieť. Niektoré rodiny sú vo svojom blahobyte celkom izolované od ekonomických otrasov a výkyvov, ktorým sú vystavený ľudia iba zámožný a ľudia na nižších stupňoch spoločenského rebríčka.

Autorom najnovšieho podania o svetovej elite je David Rothkopf, bývalý vysoký úradník Clintonovej administratívy. Snažil sa zviditeľniť takzvanú neviditeľnú globálnu svetovú elitu, ktorú nazýva tiež kastou. Rothkopf tvrdí, že celosvetovo dominuje všetkému dianiu zhruba šesť tisíc najmocnejších ľudí, ktorých menný zoznam je možné zostaviť, nie je to však príliš užitočné, pretože členovia tejto skupiny globálnych vládcov sa pomerne rýchlo obmieňajú. Výrazne stálejšie je ich profesné zloženie. Najvýznamnejšími členmi kasty mocných sú finančníci, ktorý dokázali najviac využiť nové podmienky globalizovanej ekonomiky. Je to akási elita elity, ktorá dnes ovplyvňuje osudy politikov tak, ako predtým ovplyvňovali voliči. Ich rozhodnutia zasahujú osudy miliónov cez hranice na všetkých kontinentoch. Operujú úplne mimo kontrolných mechanizmov národných inštitúcií a mimo ostatných trhových regulácií. Najmä v prípade finančníkov ide o skutočnú moc bez hraníc. Okrem finančníkov patria do svetovej elity šéfovia významných štátov, najvyšší manažéri veľkých korporácií, patróni tlače, riaditelia technologicky najvyspelejších firiem, ropný magnáti, veľký akcionári a vlastníci tisícky najväčších národných firiem, špičky armády, niekoľko náboženských lídrov, spisovateľov, vedcov a umelcov, rovnako ako pár významných teroristov a mafiánov.

Práve upriamenie pozornosti na globálne firmy, ktoré síce kontrolujú stále väčší podiel svetovej produkcie a svetového finančníctva, ale ich vedenie sa pomerne rýchlo obmieňa, vedie Rothkopfa k presvedčeniu, že členovia kasty sa dynamicky striedajú. Rothkopf tu naznačuje, prečo sú títo ľudia v pozadí a prečo svoju obrovskú moc realizujú nepriamo, akosi v zastúpení. Je tomu tak preto, že neexistuje celosvetová vláda. Preto neostáva kaste najmocnejším než ťahať za nitky a ovplyvňovať tých, ktorí majú vplyv na národnej úrovni.

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images