Národ.sk
Výzva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Admin   
16.09.2016 17:25
V týchto dňoch došlo k bezprecedentnému porušeniu ústavných práv občanov Slovenskej republiky Martina Lacka a Antona Čulena, keď ich zamestnávatelia prepustili zo zamestnania na základe toho, že pred parlamentnými voľbami v marci 2016 ako členovia občianskeho združenia Iniciatíva 2016 vyjadrili verejnú podporu Ľudovej strane Naše Slovensko.

Martin Lacko je slovenský historik, otec troch detí, ktorý pracoval v Ústave pamäti národa. Jej predseda Ondrej Krajňák, od svojho nástupu do funkcie predsedu Správnej rady ÚPN, presadzoval svoje politické zámery protizákonne a porušovaním stanov ÚPN. Otvoreným listom o tom informovali poslancov NR SR členovia Správnej rady ÚPN. Pod jeho vedením sa ústav zapojil aj do predvolebnej kampane KDH a funkcionári KDH boli či sú v mnohých riadiacich štruktúrach ÚPN. Martin Lacko nie je členom žiadnej politickej strany a na svoj politický názor má právo vyplývajúce z Ústavy SR - pre politické zmýšľanie nikoho nemožno poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

To isté platí aj pre učiteľa Antona Čulena, ktorý bol katechétom na viacerých školách. Je otcom piatich detí. O výpoveď a neobnovenie Kánonickej misie pre vyučovanie katolíckeho náboženstva na školách sa u neho postarali dvaja „kresťanskí demokrati“ Martin Kramara a Jozef Adamkovič. Anton Čulen bol aj v minulosti prenasledovaný komunistickým režimom, a to práve za verejne prejavené kresťanské postoje.

Signatári Iniciatívy 2016 práve dnes, v deň prijatia Ústavy Slovenskej republiky, vyjadrujú hlboké znepokojenie nad stavom demokracie na Slovensku, keď za prejavené politické názory sú ľudia prepúšťaní zo zamestnania. Vyzývame zodpovedných politikov a cirkevné autority, aby nedopustili porušovanie základných práv a slobôd občanov a eliminovali prejavy novodobých totalitných praktik.

Bratislava 1. september 2016

Výzvu občianskej Iniciatívy 2016 podporujú:

Signatári Iniciatívy 2016:

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ

Ing. Eva Zelenayová, publicistka

ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz

Ing. Marián Šuran, podnikateľ

Ing. Jozef Mikuš, dôchodca, občiansky aktivista

Peter Kašarík, živnostník

ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz

MUDr. Natália Grausová, poslankyňa NR SR

Ing. Ján Litecký Šveda, projektant, hudobník

Výzvu podporujú:

Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník

Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra

Prof. Dr. Ferdinand Klinda, dôchodca

JUDr. Milan Janičina, právnik

Mgr. Roman Michelko, publicista, politológ

Mgr. Jozef Sivák, CSc., dôchodca

František Ďuriš, dôchodca, administrátor, publicista

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD, fyziater - rehabilitačný lekár

Eugen Plachý, elektrotechnik

Stanislav Dusík, občiansky aktivista

Mgr. Slavomír Hromada, živnostník

Mária Sýkorová, občianska aktivistka

RNDr. Valentín Švidroň, CSc., vysokoškolský učiteľ, dôchodca

Ing.Vladimír Andráš, podnikateľ

Peter Hrabovec, projektový manažér

Dr. Jozef M. Rydlo, člen Slovenského ústavu, filozof, publicista, vydavateľ

ThLic Mons. Imrich Šišulák, výpomocný duchovný

Mgr. Zuzana Garelová, živnostníčka

Mons. Doc. ThDr. Marián Čižmár, PhD, rektor Kostola a Pastoračného centra sv. Pia X. pápeža

Mgr. P. Jozef Mydla SJ, kňaz

Mgr. Jozef Krajčík, pedagóg

Ing. Stanislav Kušík, dôchodca

JUDr. Ján Marcinko, právnik, advokát

PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka

Ing. Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej

MUDr. Daniel Adamkovič, lekár

Viera Králičeková, živnostníčka

Milan Rybársky, dôchodca, obč. aktivista, predseda MO MS Kremnica

PhDr. Juraj Chovan Rehák, CSc., literárny historik, prekladateľ

Ing. Miroslav Boldiš, geofyzik

prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., lekár

Ing. Jozef Rácz, dôchodca

Ing. Miroslav Čajka, C.Ss.R., občiansky aktivista

Ing. Emil Bednárik, administratívny pracovník

Mgr. Stanislav Hric, obč. aktivista

prof. Ľubomír Stanček,dôchodca

PhDr. Elenka Šebová, sociologička

 
Voľme budúcnosť Slovenska PDF Tlačiť E-mail
Napísal Admin   
02.02.2016 20:06
Štvrťstoročie po tzv. Nežnej revolúcii vidíme, že nenastala očakávaná duchovná obroda národa a ekonomický rozvoj. Naopak, Slovensko stratilo aj svoju energetickú a potravinovú sebestačnosť i obranyschopnosť a stalo sa polokoloniálnym odbytiskom cudzích produktov. Tento stav je výsledkom pôsobenia vonkajších síl i vlastizradnou činnosťou niektorých domácich politikov. Jedinou pozitívnou zmenou bola obnova štátnej samostatnosti SR.

Po ekonomicko-sociálnej deštrukcii nás západní spojenci nútia prijať aj morálne zvrátenosti v podobe gender ideológie a najnovšie, pod hlavičkou pofidérnej solidarity, i tisíce neintegrovateľných moslimských imigrantov. Dnes je už zrejmé, že cieľom riadenej imigrácie je zničenie európskych národov a štátov a predovšetkým, kresťanských koreňov Európy. Invázia imigrantov pokračuje ruka v ruke s agresívnou politikou USA a Západu proti Rusku a súčasne od nej odpútava pozornosť. Cieľom je vyvolanie nového svetového konfliktu, z ktorého by profitovali hlavne USA.

Pred 25 rokmi sme sa zbavili okupačných sovietskych vojsk, po štvrťstoročí nepotrebujeme nové, tentoraz americké. Preto protestujeme proti tomu, že naši zástupcovia v NR SR s prítomnosťou cudzích okupačných vojsk súhlasili.

Pri súčasnom stave politického vývoja je pravdepodobné, že voľby v roku 2016 budú posledné, ktorými ešte možno zmeniť domácu politickú scénu a tým prispieť k zmenám v celoeurópskom kontexte. Voľby 2016 ukážu, či bude trend deštrukcie Slovenska pokračovať, alebo sa pokúsime o zvrat. Nepremeškajme túto jedinečnú príležitosť. Ide o veľa, o prežitie SR, slovenského národa, o budúcnosť našich detí. Rozhodnime sa podľa svojho svedomia, nie podľa propagandy agresívnych, nenávistných médií či podľa zmanipulovaných a kúpených predvolebných prieskumov.

Celková situácia, ale i naša občianska a národná povinnosť vyžadujú, aby sme si zvolili takých kandidátov, ktorí preukázali, že sa pri obhajobe slovenských záujmov nenechajú zastrašiť médiami, zlomiť mocou, kúpiť peniazmi či funkciami. Sme presvedčení, že týmto požiadavkám zodpovedá kandidátka Ľudovej strany Naše Slovensko a jej líder Marián Kotleba. Veríme, že v nastolenej línii nekompromisnej obhajoby slovenských záujmov bude strana pokračovať a preto jej dávame svoj hlas.

Signatári Iniciatívy 2016:

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ

Ing. Eva Zelenayová, publicistka

ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz

PhDr. Martin Lacko, PhD., historik

Ing. Marián Šuran, podnikateľ

Mgr. Stanislav Hric, obč. aktivista

Ing. Ján Litecký Šveda, projektant

MUDr. Natália Grausová, lekárka

Ladislav Nebus, dôchodca, obč. aktivista

Peter Kašarík, živnostník

Ing. Vladimír Zeman, živnostník

Mgr. Anton Čulen, učiteľ, katechéta

Ing. Emil Bednárik, administratívny pracovník

Ing. Jozef Mikuš, dôchodca, obč. aktivista

ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz

Výzvu podporujú:

Gabriel Juruš, katolícky kňaz – Montreal, Kanada

Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník

Anton Selecký, kresťanský aktivista, publicista

Mgr. Lenka Bočkayová, pedagogička

Mgr. Slavomír Hromada, živnostník

Mária Sýkorová, dôchodkyňa, obč. aktivistka

Mgr. Jozef Krajčík - pedagóg

Milan Rybársky, dôchodca, obč. aktivista, predseda MO MS Kremnica

Karol Polanský, kresťanský aktivista

Mgr. Margaréta Vyšná, kulturologička

Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra

Dr. phil. Darina Vergesová M.A., slavistka, prekladateľka, publicistka

PhDr. Pavol Mikula, sociológ

RNDr. Valentín Švidroň, CSc., obč. aktivista

František Gajdoš, súkromný podnikateľ

Jozef Nemčok, poľnohospodársky technik, penzista

Ing. Zorislav Neumann, ekonóm

JUDr. Ján Marcinko, právnik, advokát

PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka

Ing. Miloš Sečkár, manažér

RNDr. Daniela Sečkárová, biochemička

Ondrej Binder, kresťanský aktivista

 
Kandidáti do NR SR PDF Tlačiť E-mail
Napísal Rado   
18.01.2016 20:29

Kandidáti do NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko:

 
Prečo voliť Mariana Kotlebu a Ľudovú Stranu Naše Slovensko PDF Tlačiť E-mail
Napísal Rado   
18.01.2016 20:13
Prestaňme sa hanbiť za Ježiša Krista!

Boh odovzdal ľuďom svoje posolstvá prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista, pretože nás dostanú hlbšie do poznania božských Tajomstiev. Tie nás učia, že keď sa priblížime k Bohu, nadobudneme väčšiu svätosť a vložíme do Neho svoju vieru, život začne dávať väčší zmysel a bude naplnený. Písmo sväté znázorňuje, že naša odmena nemusí byť okamžitá, no ak máme vieru v Boha skrze Ježiša Krista, stále môžeme získať vnútorný pokoj a pocit zmysluplnosti hoci aj v našom trápení. A aj keď nemusíme získať tieto dary hneď, určite na nás čakajú a Boh tento prísľub vyplní. Boh si všíma a počúva svojich verných. Slová svätého Evanjelia hovoria jasnou rečou: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý kto prosí dostane, a kto hľadá nájde, a kto klope tomu otvoria.

Pri týchto slovách večnej Pravdy si, bratia a sestry, spomeňme na slová a činy, ktoré v priebehu svojho celoživotného poslania, ale hlavne posledných dní, verejne vyslovil predseda a volebný líder Ľudovej Strany Naše Slovensko, pán Marian Kotleba. Tento bez akéhokoľvek zaváhania postavil na najvyšší piedestál Boha a službu národu. Slovami Prestaňme sa hanbiť za Ježiša Krista, mnohým otvoril oči, ale aj mnohým zatvoril ústa. Čo viac môže človek povedať? V tejto jednej vyslovenej vete je vyjadrená hlboká morálna filozofia nie len samotného Mariana Kotlebu, ale aj všetkých ostatných kandidátov Ľudovej Strany Naše Slovensko, ktorí sa uchádzajú o dôveru voličov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Prestaňme sa hanbiť za Ježiša Krista. Priame, pravdivé, úprimné a bez okolkov. Vyslovené tak, ako dlhé roky poznám Mariana Kotlebu, slová, ktoré žiadnu hlbšiu analýzu nepotrebujú. Samozrejme, že samotná a konkrétna politická činnosť má omnoho viac odtieňov, problémov, skutkov. Ale ako povedal významný kresťanský filozof a spisovateľ A.W. Tozer: Nesmieme klamať samých seba – Ježiš nenávidel hriech. Moderní kresťania nadobudli vplyvom prostredia falošné presvedčenie, že ak chceme byť dobrými kresťanmi, musíme byť schopní ticho priasť (ako mačky) a akceptovať všetko, čo sa deje vôkol a to s kresťanskou toleranciou a pochopením. Práve naopak! Musíme prejaviť horlivé nadšenie pre vieru v Ježiša Krista a hájiť Pravdu, pod čo spadá aj oponovanie nespravodlivosti hlbokým silným odporom.

Nespravodlivosť je v rôznych formách na dennom poriadku v našej slovenskej spoločnosti. Dutých fráz opozeraných politikov sú plné ulice, kričia na nás zo všetkých reklamných plôch po celom Slovensku. Preto sa na záver, slovenský volič, pýtam: Slovenský volič, opäť naletíš? Opäť odovzdáš svoj hlas tým, ktorí Ťa roky ohlupujú, ale Ty máš pocit, že svojim hlasom sa zúčastňuješ riadenia vecí verejných, aj keď to už o pár týždňov hlboko oľutuješ? Neboj sa slovenský volič. Ľudová Strana Naše Slovensko, ktorej svoj hlas odovzdáš, do poslednej litery naplní svoj volebný program a ciele, s ktorými sa uchádza o Tvoju priazeň. Tvoj hlas neprepadne. Slovenský volič ver, že pred Tvojim marcovým hlasovaním sa už dnes mnohým parlamentným matuzalemom istá časť tela sťahuje a oči majú vypúlené od strachu. Neboj sa slovenský volič!

Miroslav Šuňal.

Autor je politológ a kandidát na poslanca do NR SR za ĽSNS číslo 48
 
Zamyslenie na december PDF Tlačiť E-mail
Napísal Miroslav Šuňal   
22.12.2015 21:02
Iba voliť nestačí.

Prečo? Pretože už iba voliť nestačí! Starí, mladí, zdraví chorí, veriaci aj ateisti. Ako sa stretávam s ľuďmi a počúvam ich každodenné starosti, tak rovnako vnímam ich postoje a názory na dnešnú politiku, ktorá sa podľa drvivej väčšiny uberá smerom, ktorý tu nikto po novembri 1989 nechcel. Slovenský národ, ľudia, ktorí tu odpradávna žili a žijú, bol vždy národom skromným, pracovitým a slušným. Trendy, ktoré sa plazivo po novembri 1989 implementovali v slovenskej spoločnosti mnohých pohltili, avšak väčšiu časť slovenskej populácie iba znechutili.

Začiatok roka 2016 bude v znamení volieb. Čo to pre bežného slovenského človeka znamená? Jediné, ešte ako tak demokratické právo rozhodovať o osude svojom, ako aj o osude celej slovenskej spoločnosti. Iba voliť však už nestačí. Je potrebná hlboká sebareflexia celej spoločnosti kam sa za tých 26 rokov posunula. Nadávame na politikov že rozpredali naše bohatstvo, ktoré budovali naši otcovia a naše matky. Nadávame na politikov, že kradnú. Nadávame na politikov, ktorí namiesto toho, aby sa starali o národ, plnia svoje vrecká. Kto je však za túto situáciu zodpovedný? Sme to predsa my všetci, ktorí sme to umožňovali! My sme však aj tí, ktorí majú možnosť rozhodovania. Práve preto iba voliť nestačí! Každý jednotlivec sa musí hlboko zamyslieť a nebáť sa. Konzervativizmus je na Slovensku hlboko zakorenený a inštiktívne sa bojíme akejkoľvek zmeny, čo je v konečnom dôsledku dobré, avšak v dnešnej situácii kontraproduktívne. Je potreba zmeny fungovania slovenskej politiky. Nie že by nefungovala, ona funguje, ale iba pre vybrané skupiny ľudí. Zamyslime sa. Priestor na vyjadrenie svojich myšlienok a politických cieľov dostávajú dopredu cielene vybrané skupiny vyvolených politikov. V dennej tlači, rozhlase, televízii, je podsúvaný rovnako cielene vybraný názor bez akejkoľvek oponentúry. Rovnaký majitelia médií. Rovnakí politici donekonečna presviedčajúci o niečom, o čom nie sú ani sami presvedčení. Volebné prieskumy agentúr blízkych politickým subjektom za žiadnu cenu nepripustia možnosť zmeny politického smerovania Slovenska. Týmto neinformujú o skutočných náladách v národe. Podsúvajú iba to, čo sa hodí politickým kšeftom a povolebným kalkuláciám. Preto už iba voliť nestačí. Treba začať myslieť. Prebrať sa z letargie a konať. Každý musí začať od seba. Mnohí si povedia, odvolím a aj tak sa nič nezmení. Prídu druhí a budú kradnúť rovnako. No ak toto bude každý z nás tvrdiť, naozaj sa nič nezmení. Nie, nebojme sa. Do politiky na Slovensku treba priniesť novú krv, nové, avšak na kresťanských hodnotách založené myslenie. Verte mi, že už dnes sa mnohí politickí nominanti s obavami pozerajú na nedeľu 6. marca 2016, kedy budú známe výsledky hlasovania. Blíži sa koniec kšeftov, rozhadzovania, dosadzovania pohodlných a aj vyhadzovania nepohodlných. Stačilo bratia a sestry. Premýšľajme, analyzujme. Už iba voliť nestačí. Treba začať myslieť.

Miroslav Šuňal

autor je politológ
 
« ZačiatokPredošlý12345678ĎalšíKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images