Národ.sk Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu
Spomienka na 67. výročie popravy Prezidenta PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu - Rodný dom Jozefa Tisu
Napísal Admin   
14.04.2014 18:51

Spoločnosť Dr. Jozefa Tisa a Spoločnosť pre zachovanie tradícií Vás srdečne pozývajú na celoslovenskú pietnu spomienku pri príležitosti 67. výročia mučeníckej smrti prvého slovenského Prezidenta Dr. Jozefa Tisu, ktorá sa tradične uskutoční dňa 18. apríla 2014 (piatok) so začiatkom o 13 hodine pri hrobe prvého Prezidenta na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Potom sa účastníci spomienky presunú na Chorvátsku ulicu v Bratislave, k múru Justičného paláca, kde bol náš Prezident – mučeník popravený komunistickou a českou vládnou garnitúrou ako symbol slovenskej samostatnosti popravený. Tu bude pokračovať pietna spomienka, na ktorej si pripomenieme tohto veľkého syna národa slovenského. Týmto pozývame zástupcov ostatných národne orientovaných spoločností pripomenúť si spoločne život a posledný odkaz pána Prezidenta:

V duchu tej obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady: ZA BOHA A NÁROD, a to vždy a v každom ohľade. Je to nielen jednoznačný zmysel slovenských dejín, ale aj výslovný príkaz Boží, ktorý ako prirodzený zákon On stvoril a do duše národa a každého jeho príslušníka vštepil. Tomuto zákonu slúžil som po celý svoj život, a preto považujem sa v prvom rade za mučeníka zákona Božieho. Ďalej cítim sa mučeníkom obrany kresťanstva proti boľševizmu, ktorého sa musí národ nielen v duchu svojho kresťanského charakteru, ale aj v záujme svojej ďalšej budúcnosti všemožne chrániť. Ako si ja prosím od vás, aby ste si v modlitbách svojich spomínali na mňa, tak sľubujem, že i ja budem za vás prosiť vševládneho Boha, aby národu slovenskému a jeho životnej borbe ZA BOHA A NÁROD žehnal, aby slovenský národ bol vždy verným a oddaným synom Cirkvi Kristovej.

Svornosť národa nech je pokrstená mojou obetou. Cítim sa byť mučeníkom prirodzených práv slovenského národa a protiboľševického stanoviska.

Bratislava, žalár Krajského súdu,18. apríla 1947 o 3. hodine ráno, dve hodiny pred mojou smrťou.

 
Pozvánka na 75. výročie vzniku štátnosti PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu - Rodný dom Jozefa Tisu
Napísal Rado   
11.03.2014 19:28

Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu a Spoločnosť pre zachovanie tradícií, pod záštitou nezlomného bojovníka slovenského národa Stanislava Pánisa, vás srdečne pozývajú na spoločnú slávnostnú spomienku pri príležitosti 75. výročia vzniku prvej Slovenskej republiky, ktorá sa bude konať pri hrobe prvého slovenského Prezidenta Dr. Jozefa Tisu dňa 14. marca 2014 na Martinskom cintoríne v Bratislave. Spoločne sa stretneme o 11,30 hodine.

Nakoľko rôzne skupinky sa snažia oslavy 75. výročia vzniku prvej Slovenskej republiky znepríjemniť, nedajme sa odradiť, ba práve naopak, zmobilizujme sa navzájom, aby sme si DÔSTOJNÝM spôsobom tento sviatok uctili, pripomenuli a nenechali sa znechutiť, aby nás prišlo čo najviac.

Doprava: z vlakovej stanice Bratislava hl.st. autobusom č. 61 a vystúpiť na zastávke "Martinský cintorín".

 
Pozvánka na 74. výročie vzniku štátnosti PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu - Rodný dom Jozefa Tisu
Napísal Admin   
11.03.2013 09:47

Spoločnosť Dr. Jozefa Tisa a Slovenská národná jednota vás srdečne pozývajú na celoslovenskú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 74. výročia vzniku slovenskej štátnosti, ktorá sa uskutoční tradične dňa 14. marca 2013 o 12.00 hod. na Martinskom cintoríne pri hrobe nášho prvého prezidenta - Dr. J. Tisa.

Je potrebné uviesť, že SNJ organizuje oslavy vzniku 1. Slovenskej republiky už od roku 1991. Tieto sa vždy konali v deň 14. marca, preto sme sa túto tradíciu rozhodli zachovávať aj naďalej. V posledných rokoch však badať, že iné národne orientované zoskupenia začali organizovať spomienku aj v iné dni ako 14.3. a na rôznych miestach Slovenska.

Odôvodňuje sa to rôzne - od veľkej vzdialenosti do Bratislavy, nemožnosťou zúčastniť sa v pracovný deň z dôvodu zamestnania či školy, až po argument, že oslavy by mali byť predsa v každom meste. Z týchto argumentov možno dať viacerým za pravdu, avšak je nepopierateľné, že Slovenský štát bol vyhlásený dňa 14. marca 1939 o 12.07 hod v Bratislave. Práve preto, chce SNJ zachovať spomienku v tento deň. Všetci tí, ktorí sa môžete zúčastniť tradičnej spomienky ste srdečne vítaní!

Doprava: z vlakovej stanice Bratislava hl.st. autobusom č. 61 a vystúpiť na zastávke "Martinský cintorín".

 
Pozvánka na spomienku PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu - Rodný dom Jozefa Tisu
Napísal Admin   
16.04.2012 17:26

Slovenská národná jednota a Spoločnosť Dr. Jozefa Tisa vás srdečne pozývajú na celoslovenskú pietnu spomienku pri príležitosti 65. výročia mučeníckej smrti prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisu, ktorá sa uskutoční dňa 18. apríla 2012 (streda) so začiatkom o 11 hodine pri hrobe prvého prezidenta na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Potom sa účastníci spomienky presunú na Chorvátsku ulicu v Bratislave, k múru Justičného paláca, kde bol náš prvý prezident – mučeník popravený a zapália tam sviečky. Začiatok pietnej spomienky je o 15 hodine.

 
Pozvánka na spomienku PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu - Rodný dom Jozefa Tisu
Napísal SDJT   
13.04.2011 14:58

Slovenská národná jednota a Spoločnosť Dr. Jozefa Tisa vás srdečne pozývajú na celoslovenskú pietnu spomienku pri príležitosti 64. výročia mučeníckej smrti prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisu, ktorá sa uskutoční dňa 18. apríla 2011 (pondelok) so začiatkom o 11 hodine pri hrobe prvého prezidenta na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Potom sa účastníci spomienky presunú na Chorvátsku ulicu v Bratislave, k múru Justičného paláca, kde bol náš prvý prezident – mučeník popravený a zapália tam sviečky. Začiatok pietnej spomienky je o 14 hodine.

 
Oslavy vzniku 1. SR PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu - Rodný dom Jozefa Tisu
Napísal SDJT   
15.03.2011 11:40

Už 72. výročie vzniku prvej Slovenskej republiky sme si pripomenuli 14. marca 2011. Tohoročné výročie bolo zaujímavé i tým, že práve uplynulo 20 rokov od znovuobnovenia spomienok na 14. marec, na čom má hlavnú zásluhu Slovenská národná jednota pod vedením Stanislava Pánisa.

20 rokov po prvom 14. marci je situácia pre slovenský národ rovnako bezútešná. Hoci sme vybojovali vlastný štát a vymanili sme sa z neprirodzenej federácie, moci sa chopili tí, čo štátnosť prijali ako nutné zlo v honbe za svojimi cieľmi. Tak potom vyzerala a vyzerá celá koncepcia slovenskej štátnosti, ktorú sme hneď obetovali v prospech nových štruktúr - EÚ.

Čítajte viac...
 
Pozvánka na 72. výročie vzniku štátnosti PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu - Rodný dom Jozefa Tisu
Napísal SDJT   
10.03.2011 10:35

Spoločnosť Dr. Jozefa Tisa a Slovenská národná jednota vás srdečne pozývajú na celoslovenskú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 72. výročia vzniku slovenskej štátnosti, ktorá sa uskutoční tradične dňa 14. marca 2011 o 11.00 hod. na Martinskom cintoríne pri hrobe nášho prvého prezidenta - Dr. J. Tisa.

Oslavy 14. marca v réžii SNJ

Je potrebné uviesť, že SNJ organizuje oslavy vzniku 1. Slovenskej republiky už od roku 1991. Tieto sa vždy konali v deň 14. marca, preto sme sa túto tradíciu rozhodli zachovávať aj naďalej. V posledných rokoch však badať, že iné národne orientované zoskupenia začali organizovať spomienku aj v iné dni ako 14.3. a na rôznych miestach Slovenska.

Odôvodňuje sa to rôzne - od veľkej vzdialenosti do Bratislavy, nemožnosťou zúčastniť sa v pracovný deň z dôvodu zamestnania či školy, až po argument, že oslavy by mali byť predsa v každom meste. Z týchto argumentov možno dať viacerým za pravdu, avšak je nepopierateľné, že Slovenský štát bol vyhlásený dňa 14. marca 1939 o 12.07 hod v Bratislave. Práve preto, chce SNJ zachovať spomienku v tento deň. Všetci tí, ktorí sa môžete zúčastniť tradičnej spomienky ste srdečne vítaní!

Doprava: z vlakovej stanice Bratislava hl.st. autobusom č. 61 a vystúpiť na zastávke "Martinský cintorín".

 
Pamiatka zosnulých PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu - Rodný dom Jozefa Tisu
Napísal SDJT   
03.11.2010 07:28

V čase dušičiek si pripomíname pamiatku blízkych, ale aj vzdialenejších, príbuzných či známych. No nielen ich. Aj vedenie Spoločnosti Dr. Jozefa Tisu na čele so Stanislavom Pánisom si prišlo uctiť na bratislavský Martinský cintorín pamiatku velikánov 1. SR. Položili sme kvety a zapálili sviece na hroboch nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisu, premiéra 1. SR prof. Vojtecha Tuku a napokon aj na hrobe Otomara Kubalu.

Hrob prezidenta Dr. J. Tisu Hrob prof. V. Tuku Hrob O. Kubalu
 
123. výročie narodenia prezidenta PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu - Rodný dom Jozefa Tisu
Napísal SDJT   
24.10.2010 21:30

17. októbra 2010 sa uskutočnila spomienková slávnosť organizovaná Spoločnosťou Dr. Jozefa Tisu a občianskym združením Nové slobodné Slovensko v Bytči, pri príležitosti 123. výročia narodenia prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisu. O 10 hod. sa uskutočnila Svätá omša, ktorá bola obetovaná práve na jeho počesť. Po nej sa účastníci spomienky zhromaždili pred jeho rodným domom, ktorého fasáda bola len celkom nedávno, napriek všemožným prekážkam zreštaurovaná.

Po zapálení sviečok pri pamätnej tabuli na rodnom dome, ktorú chceli nedávno odstrániť miestni poslanci Michal Filek a Peter Bologa, čo sa im na šťastie nepodarilo, sa účastníci spomienky presunuli do interiéru rodného domu.

Čítajte viac...
 
Pozvánka k výročiu narodenia prezidenta PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu - Rodný dom Jozefa Tisu
Napísal SDJT   
08.10.2010 07:15

Spoločnosť Dr. Jozefa Tisa vás pozýva na celoslovenské oslavy pri príležitosti 123. výročia narodenia prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa, ktoré sa uskutočnia dňa 17. októbra 2010 (nedeľa) v Bytči so začiatkom o 10:00 hodine (viď program nižšie).

Program:

Čítajte viac...
 
« ZačiatokPredošlý12ĎalšíKoniec »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images