Národ.sk Vyhlásenia Odpoveď na šikanu
Odpoveď na šikanu PDF Tlačiť E-mail
Slovenská národná jednota - Dokumenty
Napísal S. P.   
26.08.2010 06:29

Vec: odpoveď na list zo 17.08.2010 spisová zn. 603/340/528-881428/10/Sik - exekučné oddelenie

Vážená Ing. Ivana Fajnorová, riaditeľka DÚ Bratislava IV.!

Dovoľte, aby som Vás osobne oslovil a uviedol Vás do skutočnej podstaty, čo je cieľom všetkých snáh pri ktorých jedným z nástrojov sa stal i Vami vedený daňový úrad. K môjmu rozhodnutiu napísať Vám, ma viedla neustála snaha určitých síl likvidovať akékoľvek možnosti serióznej obhajoby našej národnej identity a vlastenectva. Nechcem sa rozpisovať koľko zla mi bolo spôsobené za celé obdobie, odkedy som vstúpil do veľkej politiky z tzv. ulice, ako to o nás povedal "veľký kresťanský demokrat" a na hanbu nášho národa prvý ponovembrový predseda SNR maďarón František Mikloško už v roku 1990. Z jeho trpkých politických plodov dodnes ujedá celý náš národ.

Nedá mi však rozhorčenému po neustále sa opakujúcich snahách likvidovať našu politickú stranu nespomenúť, ako som bol prenasledovaný a likvidovaný v tzv. slobodnej spoločnosti, keď to dospievalo až tak ďaleko, že mňa a moju manželku vo vlastnom dome dobili tak, že jej do druhej hodiny rannej zašívali tržnú ranu na hlave. Inokedy nám rozbili všetky okná, či bezdôvodne nás polícia s manželkou zatkla a uväznila o čom všetkom sú záznamy na samotnej polícii.

A mnoho iných zastrašujúcich snáh za celé moje pôsobenie v politike a obhajobu národných záujmov, keď sa nám počas vianočných sviatkov na Štedrý večer rôzne protislovenské indivíduá vyhrážali v čase keď som stál na čele snáh za vyhlásenie samostatnosti Slovenska, že mi prídu celú rodinu povraždiť. Cynizmus týchto ľudí bol o to väčší, že to boli schopní povedať aj mojim deťom, keď zdvihli telefón. Je zaujímavé, že pri mnohých agresívnych útokoch proti mne nemali médiá o tieto informácie záujem. Avšak nemali zábrany pri najrozličnejších príležitostiach očierňovať moju osobu a našu politickú stranu rôznymi, medzi kultúrnymi ľuďmi, nevhodnými prívlastkami. Niet sa ani čomu diviť, keď sú ovládané zahraničným kapitálom, slúžiacemu tým silám, ktoré sú v zásadnom rozpore s mojim životným heslom: „Narodiť sa, žiť a umrieť v národe!“

To, že boj o ovládnutie sveta neustále pokračuje, ešte neznamená, že aj keď sme znovu pod cudzou nadvládou v tzv. EÚ, zohneme všetci hlavu a nikto nebude hájiť prirodzené práva nášho národa na svoju identitu a územie. O tom, že manipulovaním zo strany médií sa do vrcholovej politiky dostávajú ľudia slúžiaci cudzím záujmom, svedčí fakt od rozpredávania nášho národného majetku, energetickej infraštruktúry, až po prijímanie aproximovaných zákonov na ekonomicko-sociálnu likvidáciu nášho národa. Podotýkam slovenského národa, nie slovenskej spoločnosti. Prosím, aby ste túto vetu brali ako základné memento celého môjho listu. Ako ústavný činiteľ Federálneho zhromaždenia by som si pred 20 rokmi nebol pomyslel, čo sa vygeneruje z vtedajších mojich kolegov do dneška. Koľko bolesti a utrpenia svojim konaním títo tzv. ľudia z ulice následne ako politici spôsobili. A keď sa k tomu pridajú ešte aj útoky na symboly slovenskosti, ako napr. keď niektorým poslancom NR SR pripadá slovenský znak ako trojhrbá ťava a chce sa im pri pohľade naň zvracať, hoci by mali zvracať sami zo seba, keď prijímajú nemalé finančné prostriedky v inštitúcii s názvom Národná rada SR, kde robia všetko proti národným záujmom. Takým príkladom by by bolo, keby ste Vy vo svojej funkcii konala proti daňovému úradu.

Prehlasujem, že do konca svojho života budem stáť na tých istých hodnotách na akých som prišiel do politiky v r. 1989 a nikdy ich nezradím.

Aj preto pani riaditeľka Vám píšem tento osobný list, aj keď Vy iba z titulu svojej funkcie plníte rozhodnutia, na základe zákonov predložených a prijatých protinárodne orientovanými poslancami na likvidáciu akýchkoľvek snáh vychádzajúcich z pronárodne orientovaných politických zoskupení.

Z uvedeného teda je najvyšší čas morálne očistiť našu spoločnosť predovšetkým od politických strán, ktorým by na základe verejne známych káuz malo byť odňaté právo zúčastniť sa volieb až do času, kým sa kauzy nevyšetria a pri dokázaní skutku, by mali byť zrušené. Zaujímavé je i to, že žiadne kauzy spájané s politickými stranami zastúpenými v NR SR neboli doposiaľ vyšetrené.

Tým by bolo umožnené, aby sa do NR SR dostali ľudia morálne čistí a nezaťažení ekonomickými prepojeniami na nadnárodné spoločnosti ovládané cudzími mocnosťami. V súčinnosti s týmto zmeniť celý volebný zákon a umožniť kandidovať politickým subjektom bez toho, aby boli prepojené s akýmikoľvek ekonomickými záujmami.

V Slovenskej národnej jednote vykonáva každý z nás svoju činnosť dobrovoľne a z presvedčenia, že svoje aktivity vyvíja na prospech svojej vlasti a národa z ktorého pochádza. Verte, že tieto snahy na našom území nebudú nikdy umlčané. Vždy budú tí, ktorí budú milovať svoju vlasť a národ, a teda združovať sa v politických zoskupeniach aj za cenu, že sa proti nim prostredníctvom zlých zákonov bude postupovať od násilných agresívnych foriem až po exekučné vyhrážania, tak ako to bolo v minulosti, čo trvá dodnes. Jednoducho povedané: zodpovednosť za zákon nesú poslanci.

Keď je zlý a spôsobí mnohým ľuďom utrpenie, akým spôsobom a kto má právo ich potrestať? O tom je aj zákon o politických stranách, keď nútia politické strany, ktoré nemajú finančné prostriedky podpisovať zmluvy s audítormi. Čiže zákon sám navádza pri jeho plnení na trestnú činnosť. Kto konečne odpovie na odpovie na otázku, aké je východisko z tohto anomálneho stavu? My sa na to pýtame každoročne poslancov NR SR. Ich prístup k neriešeniu tohoto problému sám hovorí o ich nekompetentnosti. O tom akí ľudia sú i teraz v NR SR zoskupení ste si už i Vy urobili vlastný názor, po ich vzájomnej komunikácii, hoci sú tam ešte iba krátko. A títo majú tvoriť a prijímať zákony, podľa ktorých sa majú riadiť všetci občania nášho štátu. Verím, že i Vy chápete, že k tomu, čo nám predvádzajú v najvyššom zákonodarnom zbore, niet komentár. Alebo je najvyšší čas aby sa vrátil Ježiš Kristus, vzal bič a vyhnal ich tam kam patria.

Verím pani riaditeľka, že pochopíte tento môj osobný list a keďže som čestný človek, oznamujem Vám, že tento list aj mediálne zverejňujem. Čakám na Vašu skorú odpoveď, a chcem veriť, že to nebude ako v prípade vedenia MF SR, keď jeho postup voči našej strane nás následne všetkých daňových poplatníkov stál účet, ktorý muselo zaplatiť Ministerstvo financií SR vystavený exekučným úradom, o čom rozhodol príslušný súd. Na záver iba toľko: Ja, Stanislav Pánis, keď som do svojich 60-tych rokov obetoval toľko slovenskému národu, zvyšok svojho života nemám ani najmenšiu potrebu aby som žil na jeho úkor a akýmkoľvek spôsobom mu ubližoval. Preto ma nikto nedonúti, aby som niečo podpisoval proti svojmu vedomiu a svedomiu, na základe zle schváleného zákona. Aj tento o zákon svedčí o tom, že prostredníctvom poslancov akí sú zastúpení v NR SR, sa naša spoločnosť ocitla v dekadencii.

Budem robiť všetko pre to, aby som aj ja svojim pričinením pomohol vyviesť náš národ z tohto pretrvávajúceho úpadku. Preto treba na základe uvedeného uzavrieť: Slovenská národná jednota nemôže plniť Vami požadovanú finančnú pokutu, pretože tomu bránia objektívne príčiny, a to nevlastnenie žiadnej finančnej hotovosti či majetku politickou stranou SNJ. Preto je vymáhanie čiastky bezúčelné.

Narodiť sa, žiť a umrieť v národe!

Stanislav Pánis

predseda SNJ

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images