Národ.sk Zamyslenia predsedu SZT
Zamyslenia predsedu SZT
Zamyslenie február 2010 PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Zamyslenia predsedu SZT
Napísal Stanislav Pánis   
18.02.2010 18:57

Príbehy, ktoré sa odohrávali a odohrávajú sa postupne svojim významom stávajú dejinami. Mnohé z nich svojim významom tak zarezonovali v jednotlivých spoločenstvách kde sa odohrali, že sa stali tradíciou. Viera ako jedna z hodnôt definujúcich charakter človeka je nekonečným zdrojom pre zvyky a obyčaje. I preto sa na celej Zemi práve v tejto rovine zachovali v každom národe špecifické tradície. Je prirodzené, že v našom národe majú tradície v mnohom súčinnosť s kresťanstvom. Z akéhokoľvek uhlu pohľadu sa kresťanstvo stalo hybnou silou v dejinách nášho národa, vzhľadom na rozhodnutie panovníka Rastislava v podobe cyrilometodského odkazu. V každom prípade tu kresťanstvo zohralo dôležitú úlohu. Či už z hľadiska zneužitia Franskou ríšou na podmanenie nášho územia pomocou kňazov, alebo následnou obrannou reakciou v podobe zostavenia písma a kresťanskej náuky v reči nášho národa.

Čítajte viac...
 
Zamyslenie január 2010 PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Zamyslenia predsedu SZT
Napísal Stanislav Pánis   
07.01.2010 13:37

Dočkáme sa pravdivého výkladu našich dejín?

Radosť z príchodu Nového roka sprevádza mnoho nádejí a túžob. Ľudia si už tradične želajú jeden druhému veľa zdravia a šťastia, až má človek pocit, že keby sa tieto priania mali splniť, tak by ľudstvo nepoznalo ani ten najmenší konflikt. Rozhodne nikto nikomu počas Nového roka neželá nič zlého. A určite nie to, aby bol niekomu na obtiaž. Skutočnosť však v priebehu roka býva niekedy aj iná, o čom nás presviedčajú doterajšie skúsenosti. Na otázku, prečo to všetko tak je, sa nedá jednoznačne odpovedať. Rozhodne však jednou z odpovedí je, že sa skrýva v každom človeku osobitne. Eufória radosti z očakávania niečoho nového začne vyprchávať pri prvých problémoch s ktorými si ľudia nevedia poradiť. Aj tu mi nedá neupozorniť na návrat k tradíciám a hľadať v nich pomoc pri riešení dennodenných starostí. Veď predsa zvyky a obyčaje vznikali pri každodennom živote a boli slovným vyústením poznania.

Čítajte viac...
 
Zamyslenie február 2009 PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Zamyslenia predsedu SZT
Napísal Stanislav Pánis   
07.02.2009 16:30

Poznanie – podmienka pre – Ako ďalej?

Základom úcty voči všetkému živému i neživému je poznanie. Poznanie ako fenomén vychádza z udalostí, ktoré sa už uskutočnili. Už zostáva len na nás, kto pre seba prijme ten ktorý odkaz jednotlivých dejov. To, že mnohé čo sa udialo sa prenieslo do tradícií a nebolo vždy pozitívne, v tom ktorom čase, umožňuje aj dnes rôznym indivíduám vnášať do dnešného života ponuré javy, ktoré majú často až nečakané negatívne dôsledky neprimeraných rozmerov. Je to umožnené v bezhranične liberalizujúcej sa spoločnosti, ktorá má narastajúci globálny rozmer. Nikto nikomu nenahovorí, že všetci ľudia sú pozitívne rovnakí. Keby to tak bolo, boli by sme už v raji a nepotrebovali by sme žiadne riadiace orgány, pretože každý by poznal svoje možnosti na základe svojich vedomostí a z nich vychádzajúcich schopností a už vôbec nie represívne zložky od polície počnúc, cez sudcov a prokurátorov až po dozorcov vo väzeniach, či snáď katov. Preto keď má byť pre nás história učiteľkou života, nech nás učí aj v tom, že nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Čítajte viac...
 
Zamyslenie december 2008 PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Zamyslenia predsedu SZT
Napísal Stanislav Pánis   
23.12.2008 16:22

Tradície sa prelínajú od čias ako je ľudstvo samo. Kým náš národ na svojej ceste formovania sa neprijal základný prvok svojej kodifikácie, ktorý je zakotvený aj v jeho štátnom znaku, mal svoje zvyky a obyčaje aj v predkresťanskom období. Rozhodne však práve ideológia kresťanstva pomohla jeho národnej identifikácii a celkovej formy spoločenského života vo všetkých rovinách. Niet sa prečo diviť, že množstvo zvykov a obyčají je úzko spätých s kresťanstvom. A práve v tomto období, kedy si všetci ľudia na Zemi pripomínajú narodenie Syna Božieho, aj u nás na Slovensku je s týmto dňom spätých veľa obyčají. Avšak doba liberalizmu a globalizácie zasieva nebezpečné plody do širokého spektra obyvateľstva. Komunizmus ako taký u nás skončil svoju éru takmer pred 20 rokmi a všetci sme očakávali, že ateizácia nášho národa skončila.

Čítajte viac...
 
Zamyslenie jún 2008 PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Zamyslenia predsedu SZT
Napísal S. P.   
29.06.2008 10:19

Byť príbuzný znamená mať niečo spoločného. Táto skutočnosť nás nielenže oprávňuje, ale priam zaväzuje hľadať cesty jeden k druhému, vynaložiť čo najviac úsilia pri skúmaní pravdy o vlastnej histórii. Nám Slovenom musí najviac záležať na poznaní života našich predkov, aby sme sa na ich chybách, ale aj úspechoch vedeli čo najsprávnejšie orientovať v dnešnej zložitej dobe.

Čítajte viac...
 


Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images