Národ.sk Zamyslenia predsedu SZT Zamyslenie február 2010
Zamyslenie február 2010 PDF Tlačiť E-mail
Spoločnosť pre zachovanie tradícií - Zamyslenia predsedu SZT
Napísal Stanislav Pánis   
18.02.2010 18:57

Príbehy, ktoré sa odohrávali a odohrávajú sa postupne svojim významom stávajú dejinami. Mnohé z nich svojim významom tak zarezonovali v jednotlivých spoločenstvách kde sa odohrali, že sa stali tradíciou. Viera ako jedna z hodnôt definujúcich charakter človeka je nekonečným zdrojom pre zvyky a obyčaje. I preto sa na celej Zemi práve v tejto rovine zachovali v každom národe špecifické tradície. Je prirodzené, že v našom národe majú tradície v mnohom súčinnosť s kresťanstvom. Z akéhokoľvek uhlu pohľadu sa kresťanstvo stalo hybnou silou v dejinách nášho národa, vzhľadom na rozhodnutie panovníka Rastislava v podobe cyrilometodského odkazu. V každom prípade tu kresťanstvo zohralo dôležitú úlohu. Či už z hľadiska zneužitia Franskou ríšou na podmanenie nášho územia pomocou kňazov, alebo následnou obrannou reakciou v podobe zostavenia písma a kresťanskej náuky v reči nášho národa.

A tak kresťanstvo zasiahlo do kultúrneho vývoja nášho národa a dalo priestor vzniku preň špecifických tradícií. Záleží už len na nás, či hodnotu budovanú stáročia našimi predkami dokážeme zachovať alebo umožníme iným, pre našu mentalitu cudzím ideám, rozkladne pôsobiť na našom území. Nebezpečenstvo, ktoré hrozí zo strany tých, čo sa snažia rozvrátiť našu vieru, musíme veľmi pozorne a dôsledne analyzovať. Na zničenie našich tradícií používajú tie najrafinovanejšie metódy, proti ktorým sa dá veľmi ťažko brániť. Za slovami o tolerancii, ľudských právach a xenofóbií sa skrýva zločinný plán postupného rozkladu morálky a následne s ňou celej našej spoločnosti. Zámer ovládnutia nášho národa v súčasnosti nie je ničím novým. Tento mocichtivý fenomén cudzieho záujmu sa doslova prepletá našimi dejinami od nejednotných rozhádaných Svätoplukových synov až podnes. Rafinovanosť cudzích záujmov zašla až tak ďaleko, že dokázali implantovať do našich zákonov likvidačné metódy na pacifikáciu akýchkoľvek snáh o zachovanie nielen etnických, biologických, genetických, ale i kultúrnych a historických hodnôt nášho národa. Preto dnes už vidím doslova ako posledný záchranný mechanizmus, aby slovenský národ zostal na tejto Zemi, v primknutí sa k tradíciám a v ich zachovávaní.

 

Najnovšie číslo

Podporte referendum

Anketa

Prispejete na verejnú zbierku na sochu panovníka Rastislava?
 

Rodný dom ThDr. Tisa

» PayPal transfer «
Výška Vášho príspevku:
* Vyberte čiastku a kliknite na tlačidlo vyššie „Oprava Tisovho domu“

Komu prispievam?
Ako prispieť cez PayPal?

Zábavná Anti SME kampaň

No images